Cilt 1, Sayı 3 (2013)

Int J Basic Clin Med

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Kastamonu İlindeki 18 Yaş Altı Adli Olguların Değerlendirilmesi PDF
Taşkın Özdeş, Gürol Berber, Bahadır Kumral
Tekirdağ İlindeki Hekimlerin Ötenaziye Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi PDF
Bahadır Kumral, Taşkın Özdeş
Gestasyonel Diabetes Mellitusta Bazı Biyokimyasal Parametreler, Eser Element Düzeyleri ve Lipid Peroksidasyonu Arasındaki İlişkiler PDF
Ali Rıza Kızıler, Birsen Aydemir, F. Behice Cinemre, Hakan Cinemre, Tevfik Gülyaşar, Abdullah Tüten, Mahmut Öncül, Serdar Açıkgöz, Nermin Akdemir, Ünal Erkormaz, Gülcan Güntaş Korkmaz, Hafize Uzun
İntertrokanterik Femur Kırıklarının Tedavisi İçin Proksimal Femur Çivisinin Kullanımı (Veronail İle Tedavi) PDF
Özgür Karakoyun, Mehmet Fatih Erol, Metin Küçükkaya, Mehmet Demirok
Karpal Tünel Sendromunda Fizik Tedavi Modalitelerinin Etkinliği; Klinik Deneyimlerimiz PDF
Ayşe Banu Sarıfakıoğlu, Aliye Yıldırım Güzelant

Olgu Sunumları

Üç Boyutlu Ekokardiyografide Triküspit Kapak Stenozu ile Başvuran Sağ Atriyal Mixoma PDF
Musa Çakıcı, Arif Süner, Mustafa Polat, Mustafa Çetin
Paylaşılmış Psikoz Şeklinde Seyreden Delüzyonel Parazitozlu Yaşlı Çiftin Düşük Doz Risperidon İle Tedavisi PDF
Cüneyt Ünsal, Korkut Budak, Yakup Albayrak
Possible Association Between Resection of a Frontal Meningioma and Late Onset Obsessive Compulsive Disorder : A Case Report PDF
Yakup Albayrak, Cüneyt Ünsal, Mesut Emre Yaman, Sena Yenel Özbay

Derlemeler

Vasovagal Senkobun Tedavisi PDF
Muhammed Oylumlu, Adnan Doğan
Çocukluk Çağı Tekrarlayan Karın Ağrılarının Psikososyal Yönü PDF
Murat Yüce, Özlem Yüce


##journal.issn##: 2148-0613