Cilt 1, Sayı 2 (2013)

Int J Basic Clin Med

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Enterokok Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları PDF
Rıdvan Güçkan, Aslı Elmas, Sebiha Tilgel, Gürsel Yüksel
Rize İlinde Üniversite ve Devlet Hastanelerine Başvuran Hastalarda Görülen Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı PDF
Ayşegül Çopur Çiçek, Şahin Direkel, Deniz Zehra Ulusan Gündoğdu, Ayşe Ertürk, Ayşe Sarı
Tekirdağ İlindeki Hekimlerin Tıbbi Uygulama Hatalarına (Malpraktis) Bakışı ve Değerlendirmeler PDF
Bahadır Kumral, Taşkın Özdeş
Anatomi Eğitimi Hakkında Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi PDF
Ramazan Uygur, Veli Çağlar, Birol Topçu, Sadiye Aktaş, Oğuz Aslan Özen
Nötrofil Lenfosit Oranının Kalp Hızı Toparlanma İndeksi ile İlişkisi PDF
Murat Aydın, Aydın Akyüz, Şeref Alpsoy, Hayati Güneş, Dursun Çayan Akkoyun, Mustafa Oran, Rafet Mete, Feti Tülübaş, Zeynep Deniz Yıldız, Ahmet Gürel

Olgu Sunumları

Akciğer Ve Sağ Kalp Tutulumu Olan Bir Kist Hidatik Olgusu PDF
Aydın Akyüz, Mehmet Uğur Es, Şeref Alpsoy, Dursun Çayan Akkoyun
Type IV Mirizzi Syndrome at The Hepatic Confluence Mimicking a Hilar Cholangiocarcinoma PDF
Ersoy Arslan, İlhan Bali, Mete Demir, Mustafa Görür, Selim Sözen
Yutma güçlüğü ile başvuran inlet patch olgusu PDF
Rafet Mete, Mustafa Oran, Adnan Yüksek, Sibel Özkan Gürdal, Ufuk Çoşkunkan, Okan Avcı, Uğur Aydın, Banu Çiçek Yalçın, Burcu Altındağ Avcı, Pelin Osanmaz Değirmenci
Acute Myeloid Leukemia in a Patient with Ovarian Carcinoma PDF
Serdal Korkmaz, Saadettin Kılıçkap, Şafak Şahin, Mehmet Şencan
A Case of Triple Valve Endocarditis in a Patient on Haemodialysis PDF
Mustafa Oylumlu, Abdulkadir Yildiz, Mehmet Zihni Bilik, Nihat Polat, Murat Yuksel
Postoperatif ateşin nadir bir nedeni: Brusella Pnömonisi PDF
İsmail Hakkı Horoz, Ertuğrul Karğı, Aysel Karğı
Fatal Deep Inguinal Infection after Diagnostic Coronary Angiography PDF
Dursun Çayan Akkoyun, Şeref Alpsoy, Aydın Akyüz, Hayati Güneş

Derlemeler

Endotelinler: Vazoaktif Peptidler PDF
Hasan Erdogan, Ersin Fadıllıoğlu, Memet Hanifi Emre


##journal.issn##: 2148-0613