Cilt 1, Sayı 1 (2013)

Int J Basic Clin Med

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole edilen Etkenler ve Antibiyotik Direnç Paternleri PDF
Adnan Yüksek, Bünyamin Cüneyt Turan, Hayati Güneş, Filiz Turan, Hatice Gül Sarıkaya, Mustafa Doğan, Makbule Cavidan Arar
Hemiplejik Serebral Palsili Çocuklarda Gövde Antropometrik Ölçümlerinin Değerlendirilmesi PDF
Ramazan Uygur, Oğuz Aslan Özen, Orhan Baş, Emine Uygur, Ahmet Songür
Sakrokoksigeal Pilonidal Sinüsün Cerrahi Tedavisinde Karydakis Flep Ameliyatının Kısa ve Uzun Dönem Sonuçları PDF
Seyfi Emir, Burhan Hakan Kanat, Fatih Mehmet Yazar, Sibel Özkan Gürdal
Perikardiyal Efüzyon Sebebiyle Cerrahi Uygulanan Olgularda Perikardiyopulmoner Pencere Açılma yöntemi ile Anteriyor Perikardiyal Tüp Drenajı Tekniklerinin Karşılaştırılması PDF
Özcan Gür, Selami Gürkan, Demet Özkaramanlı Gür, Adnan Yüksek, Şeref Alpsoy, Cavidan Arar
İrritabl Bağırsak sendromlu Hastalarda Eritrosit ve Trombosit Hücre Sayılarının Değerlendirilmesi PDF
Feti Tülübaş, Mustafa Oran, Rafet Mete, Hayati Güneş, Adnan Yüksek, Ahsen Yılmaz, Ahmet Gürel
Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus İzolatlarında Tigesiklin Duyarlılığının Belirlenmesi PDF
Fırat Zafer Mengeloğlu, Tekin Taş, Esra Koçoğlu, Şeyda Karabörk
Kronik Hepatit B tedavisinde Pegile interferon alfa ile Lamivudin monoterapilerinin karşılaştırılması PDF
Rafet Mete, Mustafa Oran, Kürşat Türkdoğan
Eğitilebilir Zihinsel, Bedensel Engelli Çocuğa Sahip Olan ve Olmayan Annelerin Aileden Algıladıkları Sosyal Destek İle Depresyon Düzeylerinin Karşılaştırılması PDF
Meltem Şentürk, Gamze Varol Saraçoğlu

Olgu Sunumları

Atriyal Fibrilasyon İle Başvuran Aort Koarktasyonu: Olgu Sunumu PDF
Şeref Alpsoy, Aydın Akyüz, Dursun Çayan Akkoyun, Selami Gürkan, Hasan Değirmenci
Sol İnen Koroner Arterdeki Miyokard Köprülemesinin Neden Olduğu Akut Koroner Sendrom PDF
Şeref Alpsoy, Aydın Akyüz, Dursun Çayan Akkoyun, Özcan Gür, Hasan Değirmenci
Pediatrik Aural Miyazis: Olgu sunumu PDF
Özlem Saatçi, Halide Güneş Çiftçi, Zafer Çiftçi, Erdoğan Gültekin

Derlemeler

Asimetrik Dimetil Arjinin (ADMA) Metabolizması PDF
Murat Aydın, Ferah Armutçu, Muhammet Ramazan Yiğitoğlu
Bakterilerde Epigenetik PDF
Aynur Eren Topkaya, Hayati Güneş


##journal.issn##: 2148-0613