Gestasyonel Diabetes Mellitusta Bazı Biyokimyasal Parametreler, Eser Element Düzeyleri ve Lipid Peroksidasyonu Arasındaki İlişkiler

Ali Rıza Kızıler, Birsen Aydemir, F. Behice Cinemre, Hakan Cinemre, Tevfik Gülyaşar, Abdullah Tüten, Mahmut Öncül, Serdar Açıkgöz, Nermin Akdemir, Ünal Erkormaz, Gülcan Güntaş Korkmaz, Hafize Uzun

Özet


Özet
Amaç
Çalışmamızın amacı gestasyonel diabetes mellituslu (GDM) gebelerde ve sağlıklı gebelerde serum bakır (Cu), çinko (Zn), demir (Fe), rutin biyokimyasal parametreler ve plazma malondialdehit konsantrasyonlarının ölçümü ve bu parametreler arasındaki olası ilişkileri her iki grupta karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntem
GDM olan 56 gebeden hasta grubu ile 60 sağlıklı gebeden oluşturulan kontrol grubunda plazma malondialdehit, kan şekeri, insülin, HbA1c, total kolesterol, trigliserit ve LDL-kolesterol biyokimyasal yöntemlerle ölçüldü. Serum Fe, Cu ve Zn alev atomik absorpsiyon spektrofotometresi ile ölçüldü.
Bulgular
Kan şekeri, insülin, HOMA-IR, HbA1c, total kolesterol, LDL-kolesterol, plazma malondialdehit, serum Fe ve Cu konsantrasyonlarının GDM’li grupta kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek olduğu saptandı. Ancak serum Zn konsantrasyonları GDM grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak azaldığı görüldü. GDM hasta grubunda LDL-kolesterol ile serum Cu ve plazma malondialdehit arasında negatif bir korelasyon saptandı. Ancak serum Fe ile plazma malondialdehit arasında ise pozitif bir korelasyon olduğu görüldü.
Sonuç
Bulgularımız GDM’li hasta grubunda anlamlı olarak Zn düzeylerinin yetersizliğini, hiperglisemi, hiperlipidemi ve malondialdehitin artışını göstermektedir. Zn elementi takviyesi antioksidatif sistemi desteklemesi ile antioksidatif enzim aktivitesini arttırılarak fetal ve maternal komplikasyonlarda iyileşme beklenebilir.

##submission.citations##Tam Metin: PDF