Çocukluk Çağı Tekrarlayan Karın Ağrılarının Psikososyal Yönü

Murat Yüce, Özlem Yüce

Özet


Tekrarlayan karın ağrıları çocuklarda tanı ve tedavisi güç, aile ve çocuk için oldukça yıpratıcı, yaşam kalitesini bozan ve psikiyatrik rahatsızlıkların sıklıkla eşlik ettiği, maliyeti yüksek bir durumdur. Yapılan çalışmalarda hastaların yaklaşık olarak %30’unda psikiyatrik bir bozukluğun tabloya eşlik ettiği bildirilmiştir. TKA’da tedavide bilişsel davranışçı terapilerin oldukça faydalı olduğunu bildiren çalışmalar mevcuttur. Son yıllarda internet ve videokonferans aracılığıyla da bilişsel davranışçı terapilerin başarıyla uygulanabileceğine dair çalışmalar yapılmıştır. Sonuç olarak TKA olan çocukların takip ve tedavisinde eşlik eden psikiyatrik bozukluklar göz önünde bulundurulup özellikle dirençli olgularda psikiyatrik tedavi yaklaşımları denenmelidir.

##submission.citations##Tam Metin: PDF