Paylaşılmış Psikoz Şeklinde Seyreden Delüzyonel Parazitozlu Yaşlı Çiftin Düşük Doz Risperidon İle Tedavisi

Cüneyt Ünsal, Korkut Budak, Yakup Albayrak

Özet


Delüzyonel Parasitoz (DP) , medikal kanıt olmaksızın kişinin vücudunda parazitlerin bulaştığı şeklindeki yanlış inancın olduğu psikiyatrik bozukluktur. Paylaşılmış Psikotik Bozukluk, DP vakalarının %10’unda bildirilmiştir. DP tedavisinde hem tipik hem de atipik antipsikotikler kullanılmaktadır. Atipik antipsikotik grubu ajanların DP'de kullanımına ilişkin literatür bil¬gisi vaka raporları ve vaka serileri ile sınırlıdır ve bilgimize göre bu konuda sistematik bir çalışma yoktur. Risperidonun oral veya intramüsküler depo formları DP tedavisinde en sık kullanılan atipik antipsikotik ajandır. Bu yazıda paylaşılmış psikotik bozukluk şeklinde seyreden iki DP’lu vakanın düşük doz risperidon ile başarılı bir şekilde tedavisini sunmayı amaçladık.

##submission.citations##Tam Metin: PDF