İntertrokanterik Femur Kırıklarının Tedavisi İçin Proksimal Femur Çivisinin Kullanımı (Veronail İle Tedavi)

Özgür Karakoyun, Mehmet Fatih Erol, Metin Küçükkaya, Mehmet Demirok

Özet


Amaç: Bu çalışmada, proksimal femurun intertrokanterik kırıkları için yeni bir intramedüller çivi olan Veronail Trokanterik Sistemini, kullanım kolaylığı, post-operatif sonuç ve komplikasyon oranları açısından araştırılmıştır.
Hastalar ve Yöntem:İntertrokanterik kırık tanısı ile 2011-2012 yılları arasında Proksimal Femur çivisi (veronail) ile osteosentez uygulanan 59 (28 bayan, 31 erkek) hasta değerlendirilmeye alındı. Hastaların yaş ortalaması 69,1 ( ±13,3 ) olarak tesbit edildi. Ameliyat öncesi kırıklar AO sınıflamasına göre 25 kırık (%42,3) tip A3, 20 kırık (%33,8) tip A1 ve 14 kırık (%23,7) tip A2 olarak değerlendirildi. Hastalar erken post-operatif dönemde ve 3. Ayda direk grafi çekilerek değerlendirildi.
Sonuç:3 ay sonunda, 52 hastada tam kaynama görüldü. 1 hastada malunion gelişti ve proksimal femoral osteotomi yapılarak tedavi edildi . 6 hastada radyografik olarak çivinin baştan sıyrılması tesbit edildi. Sıyrılma olan hastaların yaş ortalaması 77 ( ±7.4 ) yıldı. Hastaların AO sınıflamasına göre ikisi A1, ikisi A2 ve kalan ikisi A3 olarak gruplandırıldı. Sıyrılma gelişen ve kaynama sağlanamayan altı olguda kalkar destekli kısmi kalça protezi ile revizyon ameliyatı uygulandı.
Tartişma:Çalışmamızda gözlenen komplikasyonların çoğu hastaların yaşı ve kemik kalitesinden kaynaklanmaktadır. Bu komplikasyonlar arasından sadece sıyrılma gözlenen olgularda kısmi protez ile revizyon gerekmiştir. İntertrokanterik kalça kırığında dengeli bir osteosentez elde etmek için, kullanılan çivinin tekniğine uygun şekilde yerleştirilmesi, kuvvetli boyun tespiti sağlayan implantların kullanılması, hastaların kemik kalitesini ve yaşını dikkate almak uygun olacaktır

##submission.citations##Tam Metin: PDF