Konu başlığı indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 9, Sayı 3 (2012) KANOLA HASADINDA KULLANILAN TABLANIN HASAT KAYIPLARI ÜZERİNE ETKİSİ Özet   PDF   PDF   PDF
Poyraz ÜLGER, Birol KAYİŞOĞLU, Mehmet Fırat BARAN
 
Cilt 9, Sayı 3 (2012) KAPALI ALANLARDA KULLANILAN BAZI HASAT SONRASI TARIM MAKİNALARININ GÜRÜLTÜ HARİTALARININ İNCELENMESİ Özet   PDF   PDF
Mehmet Metin ÖZGÜVEN
 
Cilt 10, Sayı 1 (2013): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi KARACABEY MERİNOS KOYUNLARIN KUZU VERİMİ VE KUZULARDA BÜYÜME PERFORMANSI ÜZERİNE YIL VE SÜRÜ ETKİSİ Özet   PDF
Tamer SEZENLER
 
Cilt 10, Sayı 1 (2013): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Karamenderes Havzası Topraklarında Bazı Ağır Metallerin (Cr, Ni, Pb) Kirliliğinin Araştırılması Özet   PDF
Aydın ADİLOĞLU
 
Cilt 10, Sayı 2 (2013): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi KAZDAĞLARI‘NDAN (BALIKESIR-EDREMIT) TOPLANAN VE ÇAY OLARAK TÜKETILEN TIBBI VE AROMATİK BİTKİLER Özet   PDF
Selami Selvi
 
Cilt 8, Sayı 2 (2011): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Kent Ormanlarının Rekreasyonel Kullanımı ve Yerel Halkın Farkındalığı: Özet   PDF
Tuğba Kiper
 
Cilt 8, Sayı 3 (2011): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakltesi Dergisi KENTSEL MEKANDA DOĞAYLA TASARIM:ANKARA–BADEMLİDERE ÖRNEĞİ Özet   PDF
MURAT ZÜBEYİR MEMLÜK
 
Cilt 12, Sayı 3 (2015): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi KENTSEL YEŞİL ALANLARDA VANDALİZM VE OLASI TASARIM ÇÖZÜMLERİ: ANTALYA KENTİ ÖRNEĞİ Özet   PDF
Rifat Olgun, Tahsin Yılmaz
 
Cilt 12, Sayı 1 (2015): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi KIRMIZI KÖZLENMİŞ BİBER (KAPYA) KONSERVESİ ÜRETİMİNDE GIDA GÜVENLİĞİ Özet   PDF
Nükhet Nilüfer Demirel Zorba, Seda Özdikmenli
 
Cilt 11, Sayı 1 (2014): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi KIRŞEHİR İLİNDE KANATLI ETİ TÜKETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Özet   PDF
Ufuk KARADAVUT
 
Cilt 12, Sayı 2 (2015): JOTAF/Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi KOCAELİ İLİ İZMİT İLÇESİ PARK VE BAHÇELERİNDEKİ BAZI SÜS BİTKİLERİNİN BESLENME DURUMLARININ BİTKİ ANALİZLERİYLE BELİRLENMESİ Özet   PDF
sema ışık, aydın adiloğlu
 
Cilt 12, Sayı 2 (2015): JOTAF/Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi KOMATSUNA (Brassica rapa L. var. perviridis) BİTKİSİNE AİT BAZI TEKNİK VE YAPISAL ÖZELLİKLER Özet   PDF
Funda Eryılmaz Açıkgöz, Türkan AKTAŞ, Füsun HASTÜRK ŞAHİN
 
Cilt 9, Sayı 2 (2012): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Küçük Sulama Şebekelerinde Performans Değerlendirilmesi Özet   PDF
Mehmet ŞENER, Hüseyin Cömert KURÇ
 
Cilt 10, Sayı 3 (2013): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Lactobacillus buchneri ile silolanmış Baklagil, Buğdaygil ve Karışımlarının Silaj Özellikleri Özet   PDF
celal yücel
 
Cilt 9, Sayı 3 (2012) LAPSEKİ YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN 0900 ZİRAAT KİRAZ ÇEŞİDİNİN KALİTE ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Özet   PDF   PDF
Ahmet DELİCE, Neslihan EKİNCİ, Fatma Funda Özdüven, Engin Gür
 
Cilt 11, Sayı 3 (2014): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Mahalle Parklarının Peyzaj Tasarım ve Kullanım Kriterleri Açısından İrdelenmesi: İstanbul-Şişli Örneği Özet   PDF   PDF
Meltem Coşaner, Tuğba Kiper, Aslı Korkut
 
Cilt 11, Sayı 2 (2014): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Mardin Kızıltepe Koşullarında Ekim Zamanlarının Mercimek (Lens culinaris medic.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkisi Özet   PDF
yusuf doğann, yeşim toğay, necat toğay
 
Cilt 9, Sayı 3 (2012) MARMARA DENİZİ’NDE DENİZ ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI: İstanbul İli Sahil Şeridi Örneği Özet   PDF
Günay Güngör
 
Cilt 10, Sayı 1 (2013): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi MENEMEN ve ILE DE FRANCE X AKKARAMAN MELEZİ KOYUNLARIN ÜREME PERFORMANSI ÜZERİNDE VÜCUT KONDİSYON PUANLAMASININ ETKİSİ Özet   PDF
Çağrı Kandemir
 
Cilt 12, Sayı 3 (2015): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Merlot Üzüm Çeşidinde Yaprak Gübresi Uygulamasının Verim ve Şıra Kalitesi Üzerine Etkisi Özet   PDF
nurettin öner
 
Cilt 12, Sayı 1 (2015): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Mikrobiyal Yem Katkı Maddesi ve Enzim Kombinasyonunun Esmer Sığırlarda Süt Verimi, Süt Kompozisyonu ve Vücut Kondisyon Skoru Üzerine Etkileri Özet   PDF
Abdulkerim Diler, Recep Aydın
 
Cilt 8, Sayı 2 (2011): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi MISIRDA 8X8 YARIM DİALLEL MELEZ DÖLLERİNDE VERİM VE VERİM UNSURLARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALAR Özet   PDF   PDF
ebru orhun, Kayıhan Korkut
 
Cilt 10, Sayı 3 (2013): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Müziğin Siyah Alaca Sığırlarda Süt Verimi, Süt Bileşenleri Ve Sağım Özelliklerine Etkisi Özet   PDF
jale metin
 
Cilt 11, Sayı 3 (2014): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi NÜTRİENT PULSLARININ TÜRE ÖZGÜ DEĞİŞKENLER ÜZERİNE ETKİLERİ: Thalassiosira allenii (Takano) Özet   PDF   PDF
Göknur ŞİŞMAN AYDIN, Baha BÜYÜKIŞIK
 
Cilt 11, Sayı 1 (2014): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Orta Karadeniz Bölgesi Koşullarına Uygun Maltlık ve Yemlik Arpa Çeşitlerinin Belirlenmesi Özet   PDF
Abdulveli Sirat
 
Cilt 10, Sayı 1 (2013): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi ÖRTÜ ALTI TUZLU KOŞULLARDA YETİŞTİRİLEN Limonium sinuatum BİTKİSİNDE KALSİYUM UYGULAMALARININ STRES PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Özet   PDF
hülya akat
 
Cilt 12, Sayı 1 (2015): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Performance Charecteristics Of The Briquette Containing Natural Zeolite Özet   PDF
Erhan Gezer, Can Burak Şişman
 
Cilt 11, Sayı 2 (2014): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Peyzaj Mimarlığı Öğrencilerinin Çevre Tutumlarının Belirlenmesi Özet   PDF
Tuğba Kiper
 
Cilt 9, Sayı 2 (2012): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Rekreasyon Alanı Sulama Projelerinin Tasarım ve Uygulama Aşamalarında Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Özet   PDF
Tolga ERDEM
 
Cilt 8, Sayı 2 (2011): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Saanen ve Saanen Melezi Erkek Oğlakların Besi Performansları Özet   PDF
Ertan KÖYCÜ
 
Cilt 8, Sayı 3 (2011): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakltesi Dergisi Salamuraya İşlenen Bazı Asma Yapraklarının Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Özet   PDF
Ahmet Şükrü Demirci
 
Cilt 12, Sayı 1 (2015): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Sığla (Liquidambar orientalis Miller ) Popülasyonları Dağılımının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Belirlenmesi ve Habitat Kalitesinin Peyzaj Metrikleri Kullanılarak Değerlendirilmesi; Muğla Köyceğiz Örneği Özet   PDF   PDF
serdar selim
 
Cilt 8, Sayı 2 (2011): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Sille (Konya) Yerleşiminin Sürdürülebilirliği için Ekolojik Tasarım Önerileri Özet   PDF
Filiz Aklanoğlu
 
Cilt 11, Sayı 2 (2014): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi SINIRAŞAN HAVZALARDA TARIMDA SU KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
ZEKİ GÖKALP
 
Cilt 11, Sayı 2 (2014): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Sivas İli Yıldızeli İlçesinde Halk Elinde Yetiştirilen Esmer Sığırların Çiğ Süt Kompozisyonunun Belirlenmesi Özet   PDF
aziz sahin
 
Cilt 12, Sayı 3 (2015): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi SİVAS KENTSEL GELİŞİM ALANININ KENTİN PEYZAJ ÖZELLİKLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
Demet Demiroğlu, Yalçın MEMLÜK
 
Cilt 8, Sayı 2 (2011): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Su Kullanım Performansının Değerlendirmesi: DSI XI. Bölge Örneği Özet   PDF
Mehmet ŞENER
 
Cilt 11, Sayı 1 (2014): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi SULAMA SUYU AÇISINDAN BOR İÇERİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ULUABAT GÖLÜNÜ BESLEYEN ORHANELİ, EMET VE MUSTAFAKEMALPAŞA ÇAYLARI Özet   PDF
Duygu Gülüzar Semiz
 
Cilt 12, Sayı 3 (2015): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi: Hatay İli Örneği Özet   PDF
arif semerci, oğuz parlakay, ahmet duran çelik
 
Cilt 11, Sayı 1 (2014): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Tarihi Çevre Yenileme Çalışmalarında Kentsel Peyzaj Planlama Anlayışı: Özet   PDF
Dilem Ceylan, Aslı Korkut, Tuğba Kiper
 
Cilt 10, Sayı 2 (2013): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Tarım Makinaları Hibe Programının Kırklareli İlinin Mekanizasyon Gelişimine Etkisi Özet   PDF
Mehmet Fırat BARAN, Burak AKBAYRAK
 
Cilt 9, Sayı 1 (2012): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakltesi Dergisi Tava Sulama Yönteminin Planlanması Ve Çiftçi Adaptasyon Amaçlı Grafiksel Bir Yaklaşım Özet   PDF
kadir ersin TEMİZEL
 
Cilt 9, Sayı 3 (2012) TEKİRDAĞ DEĞİRMENALTI-MURATLI KAVŞAĞI ÇEVRE YOLUNU OLUŞTURAN KATENADAKİ TOPRAKLARIN FİZİKSEL VE ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF   PDF
Hüseyin SARI, Duygu BOYRAZ
 
Cilt 12, Sayı 2 (2015): JOTAF/Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi TEKİRDAĞ İLİ TOPRAKLARININ KROM VE NİKEL İÇERİKLERİYLE BAZI FİZKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İSTATİSTİKSEL İLİŞKİLER Özet   PDF
Sevinc ADİLOGLU, Mehmet Turgut SAĞLAM
 
Cilt 11, Sayı 3 (2014): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Tekirdağ İlinde CBS Tabanlı RUSLE Modeli Kullanarak Erozyon Risk Değerlendirmesi Özet   PDF   PDF
Emre Özşahin
 
Cilt 11, Sayı 2 (2014): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Tekirdağ Kent Merkezinde Bulunan Parkların Mevcut Durumunun Belirlenmesi ve Öneri Bir Park Projesinin Hazırlanması Özet   PDF
Elif Ebru ŞİŞMAN
 
Cilt 12, Sayı 2 (2015): JOTAF/Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi TEKİRDAĞ MERKEZ İLÇESİ KIYI ŞERİDİNDEKİ DRENAJ AĞ SİSTEMLERİNDE YER ALAN TOPRAKLARIN ZEMİN MÜHENDİSLİĞİ ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ* Özet   PDF
Bahadır ATMACA, Duygu BOYRAZ
 
Cilt 8, Sayı 2 (2011): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Tekirdağ’da Örtüaltı Yetiştiriciliğinin Belirlenmesi Özet   PDF
Elif Yüksel
 
Cilt 12, Sayı 3 (2015): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi The Comparison of Growth Curve with Different Models in Anatolian Buffalo Özet   PDF
M.İhsan SOYSAL
 
Cilt 10, Sayı 3 (2013): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi THE EFFECT OF INCREASING DOSES OF SULFUR APPLICATION OF SOME NUTRIENT ELEMENTS, VITAMIN C , PROTEIN CONTENTS AND BIOLOGICAL PROPERTIES OF CANOLA PLANT (Brassica napus L.) Özet   PDF
Sevinc ADİLOGLU
 
Toplam 176 ögeden 101 - 150 arası << < 1 2 3 4 > >>