Konu başlığı indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 10, Sayı 1 (2013): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Domates Üretiminde Farklı Fide Yatağı Hazırlığı Yöntemleri ve Örtü Bitkisi Uygulamasının Verim ve Hasat Sonrası Kalite Parametrelerine Etkileri Özet   PDF
Anıl ÇAY
 
Cilt 10, Sayı 3 (2013): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi DTPA ve BCR Ardışık Ekstraksiyon Yöntemleriyle Toprak Örneklerinde Ağır Metal Analizi Özet   PDF
Ali Sungur
 
Cilt 9, Sayı 1 (2012): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakltesi Dergisi EDİRNE İLİNDE KIRMIZI ET TÜKETİM TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ Özet   PDF
Fatma Lorcu, Bilge Acar Bolat
 
Cilt 8, Sayı 3 (2011): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakltesi Dergisi EDİRNE İLİ UZUNKÖPRÜ İLÇESİ TARIM TOPRAKLARINDAKİ FOSFORUN TOPRAK KİRLİLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
Korkmaz Bellitürk
 
Cilt 11, Sayı 2 (2014): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi EDİRNE İLİNDEKİ BAZI SULAMA SUYU KAYNAKLARININ TUZLULUK VE AĞIR METAL İÇERİKLERİNİN TESPİTİ Özet   PDF
fatih aydoğan
 
Cilt 10, Sayı 1 (2013): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Edirne Kent Merkezindeki İlköğretim Okul Bahçelerinin Peyzaj Tasarım İlkeleri Açısından İrdelenmesi Özet   PDF
Tuğba Kiper, Beste Karakaya
 
Cilt 12, Sayı 3 (2015): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi EDİRNE MERKEZ İLÇE AÇIK VE YEŞİL ALAN VARLIĞININ KENTSEL SİT ALANI SINIRLARI İÇERİSİNDE İRDELENMESİ Özet   PDF
Beste Karakaya
 
Cilt 12, Sayı 2 (2015): JOTAF/Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Edirne-Uzunköprü Yöresindeki Tarımsal İşletmelerde Ortaya Çıkan Hayvansal Atıkların Oluşturduğu Çevresel Sorunların Belirlenmesi Özet   PDF
İsrafil Kocaman, Ahmet İstanbulluoğlu, Hüseyin Cömert Kurç, Gürkan Öztürk
 
Cilt 9, Sayı 3 (2012) Effect of Inoculant Preparation Time and Doses on Fermentation Profiles of the Second Crop Maize Ensiled Under Laboratory Conditions Özet   PDF
Fisun KOC
 
Cilt 12, Sayı 1 (2015): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi EFFECT OF ONTOGENETIC VARIABILITY ON ESSENTIAL OIL CONTENT AND ITS COMPOSITIONS IN LEMON BALM (Melissa officinalis L.) Özet   PDF
MESUT UYANIK, Bilal GÜRBÜZ
 
Cilt 12, Sayı 2 (2015): JOTAF/Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi EGE VE BATI AKDENİZ FLORASINDAKİ ANADOLU ADAÇAYI (Salvia fruticosa Mill.) POPULASYONLARININ BAZI MORFOLOJİK, VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ Özet   PDF
ünal karık
 
Cilt 9, Sayı 1 (2012): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakltesi Dergisi EGG PRODUCTION AND ADULT LONGEVITY OF THE OLIVE LEAF MOTH, Palpita unionalis Hübner (Lepidoptera:Pyralidae) ON SELECTED ADULT DIETS Özet   PDF   PDF
Hanife Genc, Cigdem Yilmaz
 
Cilt 9, Sayı 2 (2012): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Eğitim Düzeyinin Fast- Food Tüketim Alışkanlığına Etkisi Özet
serap kayisoglu
 
Cilt 11, Sayı 3 (2014): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Gliadin Bant Varyasyonlarına Göre Verim ve Kalite Özelliklerinin Biplot Analizi ile İncelenmesi Özet   PDF   PDF
Harun Baytekin
 
Cilt 10, Sayı 2 (2013): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi EKMEKLİK BUĞDAYDA (Triticum aestivum L.) OSMOTİK STRESİN ÇİMLENME VE ERKEN FİDE GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ Özet   PDF
Alpay Balkan
 
Cilt 10, Sayı 3 (2013): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi EKSTANSİF SİSTEMDE YETİŞTİRİLEN KEÇİLERDE SICAKLIK STRESİNİNT4 (TİROKSİN), T3 (TRİİYODOTİRONİN), KORTİZOL HORMONLARI ÜZERİNE ETKİLERİ Özet   PDF
irfan Daşkıran
 
Cilt 11, Sayı 1 (2014): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi ELMA DEPOLAMADA KASA İÇİ ORTAM KOŞULLARININ HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ İLE MODELLENMESİ Özet   PDF
Serap - Akdemir, Erdinç Bal
 
Cilt 9, Sayı 3 (2012) ENGELLİLERİN ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE ORTAK MEKANLARI KULLANABİLMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ OLBİA KÜLTÜR MERKEZİ ÖRNEĞİ Özet   PDF   PDF
Tahsin Yılmaz, Duygu GÖKÇE, Faik ŞAVKLI, Seçil ÇEŞMECİ
 
Cilt 12, Sayı 3 (2015): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Eritme Peynirinde Bazı Patojen Bakteriler Üzerine Farklı Baharatların İnhibisyon Etkisi Özet   PDF
TUNCAY GÜMÜŞ
 
Cilt 11, Sayı 3 (2014): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi ERZİNCAN İLİNDE SÜT SIĞIRCILIĞI YAPAN İŞLETMELERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ ÇAYIRLI İLÇESİ ÖRNEĞİ Özet   PDF   PDF
Selçuk ÖZYÜREK
 
Cilt 11, Sayı 2 (2014): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi ETLİK PİLİÇLERDE KAYISI KÜSPESİNİN PERFORMANSA VE BAĞIRSAK MİKROBİYOTASI ÜZERİNE ETKİLERİ Özet   PDF
Hasan Ersin SAMLI, Merve TERZIOGLU, Aylin AGMA OKUR, Fisun KOC, Nizamettin SENKOYLU
 
Cilt 9, Sayı 3 (2012) EVALUATION OF THE CHANGES IN THE COST FACTORS OF SUNFLOWER PRODUCTION (A case of Thrace Region-Turkey) Özet   PDF   PDF
Arif Semerci
 
Cilt 11, Sayı 1 (2014): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Examination of an Overturned Towed Vehicle Özet   PDF
Laszlo Mathe, György Pillinger
 
Cilt 10, Sayı 2 (2013): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Ezine Peynirinde Tüketici Tercihi ve Beklentisi Özet   PDF
Nalan Yuksel Delice, Onur Guneser, Yonca Karagul Yuceer
 
Cilt 10, Sayı 3 (2013): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi FARKLI AZOT KAYNAĞININ (NO3 ve NH4) ZARARLI DENİZEL DİYATOMU Thalassiosira allenii Takano (Bacillariophyceae) BÜYÜMESİ ÜZERİNE ETKİSİ Özet   PDF
Göknur ŞİŞMAN AYDIN, Baha BÜYÜKIŞIK, Ahmet KOCATAŞ
 
Cilt 9, Sayı 1 (2012): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakltesi Dergisi Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Mibuna (Brassica rapa var. Nipposinica) ve Mizuna (Brassica rapa var. Japonica)’da Bazı Verim ve Kalite Parametreleri ile C Vitamini, Protein ve Mineral Madde İçeriklerinin Belirlenmesi Özet   PDF
Funda Eryılmaz Açıkgöz
 
Cilt 10, Sayı 2 (2013): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Farklı Kurutma Metodlarının Kocayemiş Meyvesinin (Arbutus unedo L.) Kuruma Kinetikleri ve Renk Parametreleri Üzerine Etkileri Özet   PDF
TÜRKAN AKTAŞ, Hülya Orak, Füsun Hastürk Şahin, Neslihan Ekinci
 
Cilt 9, Sayı 2 (2012): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi FARKLI LOKASYONLARDA YETİŞTİRİLEN AT DİŞİ MISIR (Zea mays L. indendata) ÇEŞİT VE HATLARININ AGRONOMİK ÖZELLİKLER YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI Özet
fatih öner
 
Cilt 10, Sayı 2 (2013): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Farklı Magnezyum Kaynaklarının Asit Topraklarda Yetiştirilen Mısır Bitkisinin Potasyum-Kalsiyum-Magnezyum İçeriğine Etkisi Özet   PDF
Özlem KARABULUT, Korkmaz BELLİTÜRK
 
Cilt 11, Sayı 1 (2014): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Farklı Mikoriza Türlerinin Organik Havuç Yetiştiriciliğinde Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri Özet   PDF
Semih KİRACI, Erdal GÖNÜLAL, Hüseyin PADEM
 
Cilt 9, Sayı 1 (2012): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakltesi Dergisi FARKLI ÖNİŞLEMLERİN VE VAKUM KURUTMA YÖNTEMİNİN DOMATESİN KURUMA KARAKTERİSTİKLERİ VE KALİTE KRİTERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Özet   PDF
Füsun Hastürk Şahin, Poyraz ÜLGER, Türkan AKTAŞ, H. Hülya ORAK
 
Cilt 12, Sayı 3 (2015): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi FARKLI ÖZELLİKLERDEKİ POLİETİLEN MALZEMELERİN PAKET SİLAJLARDA KULLANIMI VE YEM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Özet   PDF
Fulya Toruk
 
Cilt 9, Sayı 2 (2012): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Farklı Salisilik Asit Dozlarının Asma Anaçlarının Tuzluluğa Dayanımı Üzerine Etkileri Özet   PDF
Demir KÖK
 
Cilt 9, Sayı 3 (2012) Farklı Yöntemler Kullanılarak Üretilen Hardaliyelerin Bazı Özelliklerinde Depolama Sonunda Meydana Gelen Değişmeler Özet   PDF   PDF
Fatma Çoşkun
 
Cilt 11, Sayı 1 (2014): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi FOSFAT VE SİLİKATIN ZARARLI DENİZEL DİYATOM BÜYÜMESİ ÜZERİNE ETKİSİ: Thalassiosira allenii Takano (Bacillariophyceae) Özet   PDF
Göknur ŞİŞMAN AYDIN, Baha BÜYÜKIŞIK, Ahmet KOCATAŞ
 
Cilt 10, Sayı 3 (2013): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi GIDALARDA MİKROORGANİZMA İNAKTİVASYONUNUN MODELLEMESİ VE UYGULAMASI Özet   PDF
Pınar OĞUZHAN, Filiz Yangılar
 
Cilt 11, Sayı 2 (2014): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi GÖRÜNTÜ RENK KOD ANALİZİ İLE MEYVENİN YERİNİN TESPİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Özet   PDF
ERHAN KAHYA, SELÇUK ARIN
 
Cilt 10, Sayı 1 (2013): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi GREEN CITIES Özet   PDF
Murat Ertuğrul YAZGAN, Parisa ALIASGHARI KHABBAZI
 
Cilt 8, Sayı 2 (2011): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Hastane Dış Mekân Tasarımlarının Edirne İli Örneğinde İrdelenmesi Özet   PDF
Tuğba Kiper
 
Cilt 9, Sayı 2 (2012): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Hayrabolu Sulama Şebekesi Bilgi Sistemi Özet   PDF
Mehmet ŞENER
 
Cilt 8, Sayı 2 (2011): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Heterotic and Heterobelthiotic Potentials of Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Hybrids for Yield and Yield Components Özet   PDF
Alpay Balkan
 
Cilt 12, Sayı 2 (2015): JOTAF/Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi IDENTIFYING THE FACTORS AFFECTING FRESH FRUIT PRODUCTION AND MARKETING IN CANAKKALE-TURKEY Özet   PDF
Özge Can Niyaz, Nevin Demirbaş
 
Cilt 9, Sayı 1 (2012): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakltesi Dergisi İKİ FARKLI YAŞTA BESİYE ALINAN ESMER TOSUNLARDA PROBİYOTİK- ENZİM UYGULAMASININ BESİ PERFORMANSI VE YEMDEN YARARLANMA ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Özet   PDF
Rıdvan Koçyiğit
 
Cilt 12, Sayı 2 (2015): JOTAF/Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN AÇIK YEŞİL ALAN KULLANIM ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ: ÇANAKKALE ÖRNEĞİ Özet   PDF
Tülay Cengiz
 
Cilt 8, Sayı 3 (2011): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakltesi Dergisi İLKÖĞRETİM OKUL BAHÇELERİNİN PEYZAJ PLANLAMA VE TASARIM İLKELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: TEKİRDAĞ ÖRNEĞİ Özet   PDF
Elif Ebru ŞİŞMAN, Pınar Gültürk
 
Cilt 12, Sayı 1 (2015): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Investigation of Microbiological Quality of Some Dairy Products in European Kırklareli (Turkey): Detection of Salmonella spp. and Listeria monoctyogenes by Real Time PCR Özet   PDF
salih karasu, Bayram Çetin, Azize Atik, Muhammet Zeki Durak
 
Cilt 12, Sayı 3 (2015): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi İPSALA İLÇESİ SULAMA SUYU KALİTESİ Özet   PDF
ipek Atılgan Helvacıoğlu, hayati arda, çiler meriç, cem tokatlı
 
Cilt 9, Sayı 2 (2012): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi İSLAM BAHÇELERİ Özet   PDF
Elmas ERDOĞAN
 
Cilt 9, Sayı 2 (2012): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Kadın Akademisyen ve Araştırmacıların Karşılaştıkları Sorunlar ve Tarıma Bakış Açıları Özet   PDF
emine yılmaz, Gülen ÖZDEMİR
 
Cilt 11, Sayı 1 (2014): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Isatis tinctoria ve Isatis buschiana Türlerinin Verim ve Bazı Agronomik Özellikleri Üzerine Etkileri Özet   PDF
Nazan Çömlekcioğlu
 
Toplam 176 ögeden 51 - 100 arası << < 1 2 3 4 > >>