Konu başlığı indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 11, Sayı 1 (2014): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi . Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi Özet   PDF
Mehmet Fırat BARAN
 
Cilt 12, Sayı 1 (2015): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 'Limonium sinuatum’ Yetiştiriciliğinde Farklı Ortamlara İlave Edilen Atık Su Arıtma Çamurunun Süs Bitkisi Yetiştirme Materyali Karışımı Olarak Kullanımı Özet   PDF
Hülya Akat, Gülbin Çetinkale Demirkan, Özlem Akat, ibrahim yokaş
 
Cilt 11, Sayı 3 (2014): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi ADANA’DA ANA ÜRÜN MISIR ÜRETİMİNDE ENERJİ KULLANIM ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Özet   PDF   PDF
Mehmet Fırat BARAN, Hasan Ali KARAAĞAÇ
 
Cilt 12, Sayı 2 (2015): JOTAF/Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Additions New Host Plants for Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) in Turkey Özet   PDF
Yunus BAYRAM, Musa BÜYÜK, Cumali ÖZASLAN, Özlem BEKTAŞ, Neslihan BAYRAM, Çetin MUTLU, Erdal BAYRAM, Bekir BÜKÜN
 
Cilt 10, Sayı 1 (2013): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Akdeniz Kuşağı Çalılı Meralarında Otsu Türlerin Mineral İçeriklerinin Değişimi Özet   PDF
ahmet gökkuş, altıngül Özaslan Parlak, harun baytekin, B. hakan hakyemez, mehmet parlak
 
Cilt 9, Sayı 1 (2012): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakltesi Dergisi ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE YEŞİL ÇATILAR (ANKARA ANKAMALL ALIŞVERİŞ MERKEZİ YEŞİL ÇATI PROJE ÖNERİSİ) Özet   PDF
Mehmet Emin Barış
 
Cilt 9, Sayı 1 (2012): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakltesi Dergisi An Econometric Analysis of Soybean Production in Turkey Özet   PDF
Gökhan UNAKITAN
 
Cilt 11, Sayı 1 (2014): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Anadolu Mandalarında Bazı Çiğ Süt Parametreleri ile Somatik Hücre Sayısı Arasındaki İlişkiler Özet   PDF
aziz sahin
 
Cilt 8, Sayı 2 (2011): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi ANADOLU MANDALARININ ÇEŞİTLİ VÜCUT ÖLÇÜLERİNE GÖRE MORFOMETRİK KARAKTERİZASYONU Özet   PDF
Eser Kemal GÜRCAN
 
Cilt 10, Sayı 2 (2013): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi ANADOLU MERİNOSU KOYUNLARINDA MEME TİPLERİ İLE MEME ÖZELLİKLERİ, SÜT VERİMİ VE BİLEŞENLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Özet   PDF
Şükrü DOĞAN, İbrahim AYTEKİN, Saim BOZTEPE
 
Cilt 11, Sayı 1 (2014): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Analysis of relations of towed vehicles and road profile Özet   PDF
László Gurmai, Peter KISS
 
Cilt 9, Sayı 3 (2012) ANKARA EKOLOJİK KOŞULLARINDA FARKLI EKİM ZAMANLARININ KETENCİK (Camelina sativa (L.) Crantz) BİTKİSİNİN YAĞ ORANI VE BİLEŞİMİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN BELİRLENMESİ Özet   PDF
Duran Katar, Yusuf Arslan, İlhan Subaşı
 
Cilt 11, Sayı 3 (2014): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Ankara Kent İçi Yaya Bölgelerinde Yaya-Tasarım Etkileşimi Özet   PDF   PDF
Rukiye Duygu Çay
 
Cilt 12, Sayı 2 (2015): JOTAF/Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi ANTHER CULTURE RESPONSE TO DIFFERENT MEDIA IN F2 PROGENIES OF BREAD WHEAT Özet   PDF
imren kutlu, özcan yorgancılar, aysel yorgancılar, pervin uzun
 
Cilt 11, Sayı 3 (2014): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Ardahan’da Yetişen Bazı Erik (Prunus x domestica L) GenotiplerindeToplam Fenolik İçerik, Toplam Antosiyanin ve Askorbik Asit İçeriğinin Belirlenmesi Özet   PDF   PDF
Selami Selvi, Zehra Tuğba ABACI, Emre SEVİNDİK
 
Cilt 8, Sayı 3 (2011): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakltesi Dergisi BALIKESİR KENTİ ÇOCUK OYUN ALANLARININ İRDELENMESİ Özet   PDF
Serpil ÖNDER
 
Cilt 10, Sayı 3 (2013): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Bartın Kenti Ve Arıt Havzası Örneğinde Peyzaj Değişimi Ve Parçalılık Üzerine Bir Araştırma Özet   PDF
ercan gökyer
 
Cilt 11, Sayı 2 (2014): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Batı Anadolu Göçer Koyunculuğu ve Islah Planlamalarındaki Rolü Özet   PDF
ONUR YILMAZ, ORHAN KARACA, DUYGU İNCE, İBRAHİM CEMAL, ENGİN YARALI, MUSTAFA VAROL, SEMİH SEVİM
 
Cilt 12, Sayı 2 (2015): JOTAF/Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Bazı Alternatif Yemlerin Besin Madde İçeriğinin Belirlenmesinde Kimyasal ve Yakın Kızılötesi Yansıma Spektroskopi Metotlarının Karşılaştırılması Özet   PDF
Funda Pehlevan, Mürsel Özdoğan
 
Cilt 12, Sayı 1 (2015): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi BAZI ÇOK YILLIK YEMBİTKİSİ TÜRLERİNİN M2’DE ÇIKIŞ YAPAN BİTKİ SAYISI ÜZERİNE HALOMORFİK TOPRAK KOŞULLARININ ETKİSİ Özet   PDF
Süleyman TEMEL, Bilal KESKİN, Uğur ŞİMŞEK, İbrahim Hakkı YILMAZ
 
Cilt 10, Sayı 2 (2013): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi BAZI İLERİ EKMEKLİK BUĞDAY ( TRİTİCUM AESTİVUM L.) HATLARININ BURSA KOŞULLARINDA KALİTE ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI Özet   PDF
Özlem Pakize KURT
 
Cilt 8, Sayı 3 (2011): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakltesi Dergisi BAZI PROTEİN KAYNAKLI YEM HAMMADDELERİNİN FARKLI DEPOLAMA ŞARTLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN MİKROBİYOLOJİK VE MİKROSKOPİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ Özet   PDF
Hasan Ersin SAMLI
 
Cilt 12, Sayı 1 (2015): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi BEZELYE+BUĞDAY KARIŞIMINDA HASAT SONRASI İKİNCİ ÜRÜN AYÇİÇEK TARIMINDA, DOĞRUDAN EKİM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Özet   PDF
YILMAZ BAYHAN
 
Cilt 12, Sayı 3 (2015): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Bıldırcın Yumurtalarında Bazı Kalite Özellikleri ile Tüy Rengi Arasındaki İlişkinin Diskriminant Analizi ile İncelenmesi Özet   PDF
Şenol ÇELİK, Hakan İNCİ, Turgay ŞENGÜL, Bünyamin SÖĞÜT
 
Cilt 8, Sayı 2 (2011): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Bitki Örtüsünün Ekolojik Şartlarının Coğrafi bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Analizi, Ganos (Işıklar) Dağı, Tekirdağ Özet   PDF
Murat Özyavuz
 
Cilt 11, Sayı 3 (2014): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Bitkisel Ekstrakt Kullanımının Tekirdağ Köftesinin Mikrobiyolojik ve Duysal Özellikleri Üzerine Etkisi Özet   PDF   PDF
Funda Özen, Fatma Çoşkun
 
Cilt 12, Sayı 2 (2015): JOTAF/Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Bölünerek Uygulanan Azotlu Gübrelerin Aspir (Carthamus tinctorius L.) Bitkisinde Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi Özet   PDF
Duran KATAR, Yusuf ARSLAN, İlhan SUBAŞI, Recep KODAŞ, Nimet KATAR
 
Cilt 11, Sayı 2 (2014): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi BOR UYGULAMALARININ ASPİR (Carthamus tinctorius L.) BİTKİSİNDE VERİM VE KALİTE UNSURLARI ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Özet   PDF
recep kodaş, Duran Katar, Yusuf Arslan, İlhan Subaşı, Hüseyin Mutlu
 
Cilt 10, Sayı 2 (2013): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi BOX-JENKINS MODELİ YARDIMIYLA DÜNYA PAMUK FİYATININ TAHMİNİ Özet   PDF
Osman Orkan Özer, Uğur İlkdoğan
 
Cilt 10, Sayı 3 (2013): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi BUĞDAY MERASI VE DOĞAL MERA İLE FARKLI OTLATMA YOĞUNLUKLARININ SAĞMAL KEÇİLERİN BAZI DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Özet   PDF
Cemil Tölü, Türker Savaş, İsmail Yaman Yurtman, Basri Hakan Hakyemez, Ahmet Gökkuş
 
Cilt 9, Sayı 3 (2012) Buzağıların Kovadan Süt İçmeyi Öğrenme Davranışlarının Karşılaştırılması Özet   PDF
jale metin
 
Cilt 10, Sayı 3 (2013): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi ÇANAKKALE İLİ ARAZİ KULLANIM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMİNİN UZAKTAN ALGILAMA YARDIMI İLE BELİRLENMESİ Özet   PDF
Levent Genc, Özge Sayı
 
Cilt 8, Sayı 3 (2011): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakltesi Dergisi ÇANAKKALE KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN KETEN GENOTİPLERİNİN TOHUM VERİMİ VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Özet   PDF
Hakan Turhan, Onur Arslan, Fatih Kahrıman, Özge Topçu Bayram
 
Cilt 9, Sayı 2 (2012): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Çankırı Kent İçi Yol Ağaçlarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma Özet   PDF
ercan gökyer
 
Cilt 10, Sayı 2 (2013): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Çankırı Kenti Kamusal Yeşil Alanları Yeterliliğinin Ulaşılabilirlik Yönünden Değerlendirilmesi Özet   PDF
Bayram Cemil Bilgili
 
Cilt 10, Sayı 1 (2013): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi ÇAPA TRAKTÖRLERİ İÇİN TORK VE ÇEKİ KUVVETİ ÖLÇÜM DÜZENEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Özet   PDF
Bahattin Akdemir
 
Cilt 11, Sayı 1 (2014): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Çeltik kavuzunun fide yetiştirme ortamı olarak kullanım olanaklarının araştırılması Özet   PDF
Hatice Akbaşak
 
Cilt 12, Sayı 1 (2015): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Entegrasyonu İle Çorlu Deresi Havza Alanı Sayısal Yükseklik Modelinin (SYM) Oluşturulması Özet   PDF
Damla G. CANDAN, Selçuk ALBUT, Cüneyt M. BAĞDATLI
 
Cilt 12, Sayı 3 (2015): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi COMPETITIVENESS OF THE TURKISH DRIED FRUITS SECTOR: A CASE STUDY OF IZMIR Özet   PDF
Gözde Ertemli
 
Cilt 9, Sayı 2 (2012): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Çöp Kompostunun Xerofluvent Topraklarda Fiziksel Özelliklere Etkisi Özet   PDF
Orhan Yüksel
 
Cilt 9, Sayı 3 (2012) ÇUKUROVA TABAN KESİMİ MERALARINDA YABANCI OT MÜCADELESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Özet   PDF   PDF
Selahattin Çınar, Rüştü Hatipoğlu, Arif Aktaş
 
Cilt 11, Sayı 1 (2014): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi ÇUKUROVA TABAN MERALARINDA BAZI YABANCI OT MÜCADELE YÖNTEMLERİNİN OT VERİMİ VE BOTANİK KOMPOZİSYON ÜZERİNE ETKİSİ Özet   PDF
Selahattin Çınar, Rüştü Hatipoğlu, İlker İnal
 
Cilt 10, Sayı 2 (2013): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi DEPOLAMA SÜRESİ VE SICAKLIĞININ YUMURTA KALİTE PARAMETRELERİ VE ELEKTRİK İLETKENLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ Özet   PDF
Aylin AĞMA OKUR, H. Ersin ŞAMLI
 
Cilt 11, Sayı 2 (2014): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Determination of Antioxidant Activity of Sunflower Growing in Hayrabolu District of Tekirdağ Province Özet   PDF
Sevinc ADİLOGLU, Ayşe AFACAN
 
Cilt 12, Sayı 1 (2015): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Determination of Chemical Quality Parameters with Yield and Yield Components of Maize (Zea mays L.) Hybrids According to Various FAO Maturity Groups Özet   PDF
fatih öner
 
Cilt 11, Sayı 2 (2014): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Determination of Different Tillage Methods In Terms of Technically And Economically in Second Crop Maize For Silage Özet   PDF
Mehmet Fırat BARAN
 
Cilt 9, Sayı 3 (2012) Determination of Some Heavy Metals Level in Kashar Cheese Produced in Thrace Region* Özet   PDF
Binnur KAPTAN
 
Cilt 11, Sayı 2 (2014): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi DETERMINING FRUIT MANUFACTURER’S SOURCE OF INFORMATION IN KOCAELİ AND EVALUATING IT IN TERMS OF AGRICULTURAL EXTENSION Özet   PDF
Ehlinaz Torun
 
Cilt 12, Sayı 1 (2015): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi DOĞA SEVGİSİ DEĞERİ (DOĞAYI KORUMA VE DOĞADAN YARARLANMA) VE PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİ Özet   PDF
ESRA ÖZHANCI
 
Cilt 8, Sayı 3 (2011): JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakltesi Dergisi Doğal Peyzaj Özelliklerinin Kırsal Turizm Gelişimine Etkisi: Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Örneği Özet   PDF
Tuğba Kiper, Murat Özyavuz, Aslı KORKUT
 
Toplam 176 ögeden 1 - 50 arası 1 2 3 4 > >>