Cilt 9, Sayı 2 (2012)

JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi

İçindekiler

Makaleler

Eğitim Düzeyinin Fast- Food Tüketim Alışkanlığına Etkisi
serap kayisoglu
FARKLI LOKASYONLARDA YETİŞTİRİLEN AT DİŞİ MISIR (Zea mays L. indendata) ÇEŞİT VE HATLARININ AGRONOMİK ÖZELLİKLER YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI
fatih öner
YARI KURAK KOŞULLARDA FARKLI SULAMA DÜZEYLERİNİN SALÇALIK BİBERDE (CAPSİCUM ANNUM CV. KAPİJA) VERİM VE KALİTE PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ PDF
kursad Demirel, Levent Genç, Melis Saçan
İSLAM BAHÇELERİ PDF
Elmas ERDOĞAN
Farklı Salisilik Asit Dozlarının Asma Anaçlarının Tuzluluğa Dayanımı Üzerine Etkileri PDF
Demir KÖK
VARIATIONS OF NON-WATER STRESSED BASELINES FOR DWARF CHERRY TREES UNDER DIFFERENT IRRIGATION REGIMES PDF
Tolga ERDEM
Kadın Akademisyen ve Araştırmacıların Karşılaştıkları Sorunlar ve Tarıma Bakış Açıları PDF
emine yılmaz, Gülen ÖZDEMİR
Rekreasyon Alanı Sulama Projelerinin Tasarım ve Uygulama Aşamalarında Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri PDF
Tolga ERDEM
Varyans Analizi Tekniğinin Ön Şartları Yerine Gelmediğinde Varyans Unsurları Tahmininde I. Tip Hata PDF
serdar genç
Hayrabolu Sulama Şebekesi Bilgi Sistemi PDF
Mehmet ŞENER
Küçük Sulama Şebekelerinde Performans Değerlendirilmesi PDF
Mehmet ŞENER, Hüseyin Cömert KURÇ
Çöp Kompostunun Xerofluvent Topraklarda Fiziksel Özelliklere Etkisi PDF
Orhan Yüksel
Çankırı Kent İçi Yol Ağaçlarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma PDF
ercan gökyer