Cilt 12, Sayı 1 (2015)

JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi

İçindekiler

Makaleler

Determination of Chemical Quality Parameters with Yield and Yield Components of Maize (Zea mays L.) Hybrids According to Various FAO Maturity Groups PDF
fatih öner
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Entegrasyonu İle Çorlu Deresi Havza Alanı Sayısal Yükseklik Modelinin (SYM) Oluşturulması PDF
Damla G. CANDAN, Selçuk ALBUT, Cüneyt M. BAĞDATLI
Performance Charecteristics Of The Briquette Containing Natural Zeolite PDF
Erhan Gezer, Can Burak Şişman
Sığla (Liquidambar orientalis Miller ) Popülasyonları Dağılımının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Belirlenmesi ve Habitat Kalitesinin Peyzaj Metrikleri Kullanılarak Değerlendirilmesi; Muğla Köyceğiz Örneği PDF PDF
serdar selim
DOĞA SEVGİSİ DEĞERİ (DOĞAYI KORUMA VE DOĞADAN YARARLANMA) VE PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİ PDF
ESRA ÖZHANCI
BAZI ÇOK YILLIK YEMBİTKİSİ TÜRLERİNİN M2’DE ÇIKIŞ YAPAN BİTKİ SAYISI ÜZERİNE HALOMORFİK TOPRAK KOŞULLARININ ETKİSİ PDF
Süleyman TEMEL, Bilal KESKİN, Uğur ŞİMŞEK, İbrahim Hakkı YILMAZ
KIRMIZI KÖZLENMİŞ BİBER (KAPYA) KONSERVESİ ÜRETİMİNDE GIDA GÜVENLİĞİ PDF
Nükhet Nilüfer Demirel Zorba, Seda Özdikmenli
Türkiye’de Üretici Örgütleri: Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Örneği PDF
arif semerci
Investigation of Microbiological Quality of Some Dairy Products in European Kırklareli (Turkey): Detection of Salmonella spp. and Listeria monoctyogenes by Real Time PCR PDF
salih karasu, Bayram Çetin, Azize Atik, Muhammet Zeki Durak
'Limonium sinuatum’ Yetiştiriciliğinde Farklı Ortamlara İlave Edilen Atık Su Arıtma Çamurunun Süs Bitkisi Yetiştirme Materyali Karışımı Olarak Kullanımı PDF
Hülya Akat, Gülbin Çetinkale Demirkan, Özlem Akat, ibrahim yokaş
EFFECT OF ONTOGENETIC VARIABILITY ON ESSENTIAL OIL CONTENT AND ITS COMPOSITIONS IN LEMON BALM (Melissa officinalis L.) PDF
MESUT UYANIK, Bilal GÜRBÜZ
Mikrobiyal Yem Katkı Maddesi ve Enzim Kombinasyonunun Esmer Sığırlarda Süt Verimi, Süt Kompozisyonu ve Vücut Kondisyon Skoru Üzerine Etkileri PDF
Abdulkerim Diler, Recep Aydın
The microbiological quality of frankfurter sausages sold in Tekirdag PDF
Fatma Çoşkun, Duygu Korucu
BEZELYE+BUĞDAY KARIŞIMINDA HASAT SONRASI İKİNCİ ÜRÜN AYÇİÇEK TARIMINDA, DOĞRUDAN EKİM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI PDF
YILMAZ BAYHAN