Cilt 11, Sayı 3 (2014)

JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi

İçindekiler

Makaleler

Mahalle Parklarının Peyzaj Tasarım ve Kullanım Kriterleri Açısından İrdelenmesi: İstanbul-Şişli Örneği PDF PDF
Meltem Coşaner, Tuğba Kiper, Aslı Korkut
ERZİNCAN İLİNDE SÜT SIĞIRCILIĞI YAPAN İŞLETMELERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ ÇAYIRLI İLÇESİ ÖRNEĞİ PDF PDF
Selçuk ÖZYÜREK
Ardahan’da Yetişen Bazı Erik (Prunus x domestica L) GenotiplerindeToplam Fenolik İçerik, Toplam Antosiyanin ve Askorbik Asit İçeriğinin Belirlenmesi PDF PDF
Selami Selvi, Zehra Tuğba ABACI, Emre SEVİNDİK
Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Gliadin Bant Varyasyonlarına Göre Verim ve Kalite Özelliklerinin Biplot Analizi ile İncelenmesi PDF PDF
Harun Baytekin
Tekirdağ İlinde CBS Tabanlı RUSLE Modeli Kullanarak Erozyon Risk Değerlendirmesi PDF PDF
Emre Özşahin
THE EFFECTS OF A COPPER MINING ON ENVIRONMENT CHANGES AND HUMAN LIVING WITH IN THE CONCERN OF EU POLICY PDF PDF
Göknur ŞİŞMAN AYDIN, Ercan TATLIDİL
TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİ BELİRLEMEDE DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: İZMİT ÖRNEĞİ PDF PDF
Ehlinaz Torun, Ehlinaz TORUN, Onur AKPINAR
ADANA’DA ANA ÜRÜN MISIR ÜRETİMİNDE ENERJİ KULLANIM ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ PDF PDF
Mehmet Fırat BARAN, Hasan Ali KARAAĞAÇ
NÜTRİENT PULSLARININ TÜRE ÖZGÜ DEĞİŞKENLER ÜZERİNE ETKİLERİ: Thalassiosira allenii (Takano) PDF PDF
Göknur ŞİŞMAN AYDIN, Baha BÜYÜKIŞIK
Ankara Kent İçi Yaya Bölgelerinde Yaya-Tasarım Etkileşimi PDF PDF
Rukiye Duygu Çay
Bitkisel Ekstrakt Kullanımının Tekirdağ Köftesinin Mikrobiyolojik ve Duysal Özellikleri Üzerine Etkisi PDF PDF
Funda Özen, Fatma Çoşkun
TÜRKİYE’DE BİTKİSEL ÜRÜNLERDE MALİYET HESABINDA VE ANKET UYGULAMALARINDA TEKNİK ELEMANLARIN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN BELİRLENMESİ PDF
gülşen keskin