Cilt 11, Sayı 1 (2014)

JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi

İçindekiler

Makaleler

ÇUKUROVA TABAN MERALARINDA BAZI YABANCI OT MÜCADELE YÖNTEMLERİNİN OT VERİMİ VE BOTANİK KOMPOZİSYON ÜZERİNE ETKİSİ PDF
Selahattin Çınar, Rüştü Hatipoğlu, İlker İnal
Orta Karadeniz Bölgesi Koşullarına Uygun Maltlık ve Yemlik Arpa Çeşitlerinin Belirlenmesi PDF
Abdulveli Sirat
. Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi PDF
Mehmet Fırat BARAN
Tarihi Çevre Yenileme Çalışmalarında Kentsel Peyzaj Planlama Anlayışı: PDF
Dilem Ceylan, Aslı Korkut, Tuğba Kiper
KIRŞEHİR İLİNDE KANATLI ETİ TÜKETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ PDF
Ufuk KARADAVUT
FOSFAT VE SİLİKATIN ZARARLI DENİZEL DİYATOM BÜYÜMESİ ÜZERİNE ETKİSİ: Thalassiosira allenii Takano (Bacillariophyceae) PDF
Göknur ŞİŞMAN AYDIN, Baha BÜYÜKIŞIK, Ahmet KOCATAŞ
ELMA DEPOLAMADA KASA İÇİ ORTAM KOŞULLARININ HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ İLE MODELLENMESİ PDF
Serap - Akdemir, Erdinç Bal
Examination of an Overturned Towed Vehicle PDF
Laszlo Mathe, György Pillinger
Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Isatis tinctoria ve Isatis buschiana Türlerinin Verim ve Bazı Agronomik Özellikleri Üzerine Etkileri PDF
Nazan Çömlekcioğlu
Çeltik kavuzunun fide yetiştirme ortamı olarak kullanım olanaklarının araştırılması PDF
Hatice Akbaşak
Analysis of relations of towed vehicles and road profile PDF
László Gurmai, Peter KISS
SULAMA SUYU AÇISINDAN BOR İÇERİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ULUABAT GÖLÜNÜ BESLEYEN ORHANELİ, EMET VE MUSTAFAKEMALPAŞA ÇAYLARI PDF
Duygu Gülüzar Semiz
Farklı Mikoriza Türlerinin Organik Havuç Yetiştiriciliğinde Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri PDF
Semih KİRACI, Erdal GÖNÜLAL, Hüseyin PADEM
Anadolu Mandalarında Bazı Çiğ Süt Parametreleri ile Somatik Hücre Sayısı Arasındaki İlişkiler PDF
aziz sahin
TÜRKİYE’DE BURSA İLİ MISIR (Zea mays L.) TARLALARINDA GÖRÜLEN VİRÜS HASTALIKLARININ SAPTANMASI PDF
havva İlbağı