Cilt 10, Sayı 3 (2013)

JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi

İçindekiler

Makaleler

TÜRKİYE GAP BÖLGESİ KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİNİN BAZI YAPISAL VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ (ÇOBAN DURUMU, AŞIM DÖNEMİ UYGULAMALARI, DAMIZLIK KULLANIMI)
Nihat TEKEL
Lactobacillus buchneri ile silolanmış Baklagil, Buğdaygil ve Karışımlarının Silaj Özellikleri PDF
celal yücel
Bartın Kenti Ve Arıt Havzası Örneğinde Peyzaj Değişimi Ve Parçalılık Üzerine Bir Araştırma PDF
ercan gökyer
EKSTANSİF SİSTEMDE YETİŞTİRİLEN KEÇİLERDE SICAKLIK STRESİNİNT4 (TİROKSİN), T3 (TRİİYODOTİRONİN), KORTİZOL HORMONLARI ÜZERİNE ETKİLERİ PDF
irfan Daşkıran
BUĞDAY MERASI VE DOĞAL MERA İLE FARKLI OTLATMA YOĞUNLUKLARININ SAĞMAL KEÇİLERİN BAZI DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ PDF
Cemil Tölü, Türker Savaş, İsmail Yaman Yurtman, Basri Hakan Hakyemez, Ahmet Gökkuş
DTPA ve BCR Ardışık Ekstraksiyon Yöntemleriyle Toprak Örneklerinde Ağır Metal Analizi PDF
Ali Sungur
GIDALARDA MİKROORGANİZMA İNAKTİVASYONUNUN MODELLEMESİ VE UYGULAMASI PDF
Pınar OĞUZHAN, Filiz Yangılar
THE EFFECT OF INCREASING DOSES OF SULFUR APPLICATION OF SOME NUTRIENT ELEMENTS, VITAMIN C , PROTEIN CONTENTS AND BIOLOGICAL PROPERTIES OF CANOLA PLANT (Brassica napus L.) PDF
Sevinc ADİLOGLU
ÇANAKKALE İLİ ARAZİ KULLANIM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMİNİN UZAKTAN ALGILAMA YARDIMI İLE BELİRLENMESİ PDF
Levent Genc, Özge Sayı
Müziğin Siyah Alaca Sığırlarda Süt Verimi, Süt Bileşenleri Ve Sağım Özelliklerine Etkisi PDF
jale metin
‘0900 Ziraat’ Kiraz Çeşidinin Meyve Kalitesi Ve Biyokimyasal İçeriği Üzerine Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Etkisi PDF
Burhan Öztürk
FARKLI AZOT KAYNAĞININ (NO3 ve NH4) ZARARLI DENİZEL DİYATOMU Thalassiosira allenii Takano (Bacillariophyceae) BÜYÜMESİ ÜZERİNE ETKİSİ PDF
Göknur ŞİŞMAN AYDIN, Baha BÜYÜKIŞIK, Ahmet KOCATAŞ
Use of Information and Communication Technologies in Rural Mersin (Turkey); Prospects for Rural Development PDF
Sevgi Tüzün Rad, Şebnem KURT, Sefa POLATÖZ