Cilt 10, Sayı 1 (2013)

JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi

İçindekiler

Makaleler

Akdeniz Kuşağı Çalılı Meralarında Otsu Türlerin Mineral İçeriklerinin Değişimi PDF
ahmet gökkuş, altıngül Özaslan Parlak, harun baytekin, B. hakan hakyemez, mehmet parlak
ÇAPA TRAKTÖRLERİ İÇİN TORK VE ÇEKİ KUVVETİ ÖLÇÜM DÜZENEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PDF
Bahattin Akdemir
TÜRKİYE’NİN TAVUK ATIKLARINDAN BİYOGAZ POTANSİYELİ PDF
ayten onurbaşavcıoğlu, ahmet çolak, ufuk türker
YABAN HAYATI KORUMA BAĞLAMINDA TÜR TEMELLİ BİR YAKLAŞIMLA İZMİR İLİ ÖRNEĞİNDE PEYZAJ AĞLARI OLUŞTURULMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Serif Hepcan
KARACABEY MERİNOS KOYUNLARIN KUZU VERİMİ VE KUZULARDA BÜYÜME PERFORMANSI ÜZERİNE YIL VE SÜRÜ ETKİSİ PDF
Tamer SEZENLER
ÖRTÜ ALTI TUZLU KOŞULLARDA YETİŞTİRİLEN Limonium sinuatum BİTKİSİNDE KALSİYUM UYGULAMALARININ STRES PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ PDF
hülya akat
Edirne Kent Merkezindeki İlköğretim Okul Bahçelerinin Peyzaj Tasarım İlkeleri Açısından İrdelenmesi PDF
Tuğba Kiper, Beste Karakaya
MENEMEN ve ILE DE FRANCE X AKKARAMAN MELEZİ KOYUNLARIN ÜREME PERFORMANSI ÜZERİNDE VÜCUT KONDİSYON PUANLAMASININ ETKİSİ PDF
Çağrı Kandemir
Karamenderes Havzası Topraklarında Bazı Ağır Metallerin (Cr, Ni, Pb) Kirliliğinin Araştırılması PDF
Aydın ADİLOĞLU
Türkiye’de Genetiği Değiştirilmiş Gıda ve Yem Konusunda Mevzuat Uygulamaları ve Denetimler PDF
Ahmet Bostan, Sema GÜN
GREEN CITIES PDF
Murat Ertuğrul YAZGAN, Parisa ALIASGHARI KHABBAZI
Domates Üretiminde Farklı Fide Yatağı Hazırlığı Yöntemleri ve Örtü Bitkisi Uygulamasının Verim ve Hasat Sonrası Kalite Parametrelerine Etkileri PDF
Anıl ÇAY