BAZI PROTEİN KAYNAKLI YEM HAMMADDELERİNİN FARKLI DEPOLAMA ŞARTLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN MİKROBİYOLOJİK VE MİKROSKOPİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ

Hasan Ersin SAMLI

Özet


Yürütülen bu çalışmada, hayvan beslemede kullanılan hayvansal ve bitkisel protein kaynaklarından soya fasulyesi küspesi ve balık ununun farklı depolama süresi ve sıcaklıklarında saklanmasının etkilerinin mikrobiyolojik ve mikroskopik yöntemlerle belirlenmiştir. Çalışmada soya fasulyesi küspesi ve balık unu 1-2 ay sürelerinde ve 26-37 0C’de depolanmıştır. 1 ay depolama ile her iki üründe maya değerleri arasında değişim gözlenmezken, 2 ay depolanan ürünlerde maya sayımlarında sıcaklık artışıyla birlikte önemli düzeyde artış belirlenmiş, örneklerin hiçbirinde depolama süresinde küf gelişimi tespit edilmemiştir. Yapılan bu çalışmada, soya fasulyesi küspesi ve balık ununun farklı depolama süresi ve sıcaklıklarında muhafaza edilmesinin etkileri stereo mikroskop ile de incelenmiş, yapılan incelemeler sonucunda gözle görülen bir değişime rastlanmamıştır.


##submission.citations##Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.