Buzağıların Kovadan Süt İçmeyi Öğrenme Davranışlarının Karşılaştırılması

jale metin

Özet


Bu çalışma Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Büyükbaş Hayvancılık İşletmesi’nde (2007-04) yürütülmüştür. Çalışmada; açık kovadan sütle yemleme uygulanan Esmer ve Holstein ırkı buzağıların süt içmeyi öğrenme davranışlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla yeni doğmuş 24 baş Esmer (15♂, 9♀) ve 20 baş Holstein (13♂, 7♀) ırkı buzağı kullanılmıştır. Açık kovadan süt içmeyi öğrenme davranışında incelenen özellikler; 1- buzağıların süt içme süresi, 2- sütü içerken duraklama sıklığı ve 3- sütü bulması ve içmesi için buzağıya yardım edilen gün sayısı olmuştur. Yapılan analizler sonucunda buzağıların süt içme süresinde ırk etkisinin çok önemli (P < 0.01) cinsiyet etkisinin ise önemli (P < 0.05) olduğu tespit edilmiştir. İçilen süt miktarı kovaryete değişken olarak alınmış ve etkisi önemsiz olmuştur. Duraklama sıklığı davranışında ise ırk etkisinin önemli (P < 0.01) olduğu belirlenmiştir. Ayrıca buzağıların süt kovasını bulması ve içmesi için yardım edilen gün sayısında ırk etkisinin çok önemli (P < 0.01) olduğu tespit edilmiştir. Davranış özellikleri ve ağırlıklar arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla korelasyon değerleri hesaplanmıştır.

Sonuç olarak sütle yemleme dönemlerinde açık kovadan süt içmeyi Holstein ırkı buzağılar Esmer ırkı buzağılardan çok daha çabuk öğrenmişlerdir. Bu dönemde Holstein ırkı buzağıların önemli seviyede daha az zaman ve işgücü ihtiyacı gerektirdiği yapılan çalışma ile ortaya konulmuştur.

##submission.citations##Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.