Doğal Peyzaj Özelliklerinin Kırsal Turizm Gelişimine Etkisi: Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Örneği

Tuğba Kiper, Murat Özyavuz, Aslı KORKUT

Özet


Kırsal turizm, doğal kaynaklar, kültürel miras, kırsal yaşam tarzı ve yerel ekonomik etkinliklerle bütünleştirilmiş bir turizm türüdür. Öyle ki kırsal turizmin gerçekleştirildiği kırsal alanlar sahip oldukları kültürel peyzaj özelliklerinin yanı sıra doğal peyzaj elemanların sayısı ve çeşitliliği (su, vista, topografya, bitki örtüsü, temiz hava vb.) ile de her türlü rekreasyonel faaliyetler için uygun ortamlardır.  Bu nedenle doğal varlıklar kırsal turizme hammadde oluşturmakta olup,  aynı zamanda da insanların seyahatlerini yönlendiren çekici bir güçtürler. Bu kapsamda araştırmada Tekirdağ İli Şarköy İlçesi’nin doğal peyzaj özelliklerinin saptanarak kırsal turizme etkisi belirlenmiştir.

Araştırma sonucunda Şarköy’ün doğal peyzaj özelliklerinin (makilik, bağlık ve zeytinliklerle örtülü doğal bitki dokusu, mikroklimatik iklim özellikleri, deniz ve kıyısı ve hareketli topoğrafik yapısı vb.)  kırsal turizme önemli bir etkisi olduğu ortaya konmuştur.


##submission.citations##Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.