ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE YEŞİL ÇATILAR (ANKARA ANKAMALL ALIŞVERİŞ MERKEZİ YEŞİL ÇATI PROJE ÖNERİSİ)

Mehmet Emin Barış

Özet


21. yüzyılda çarpık kentleşme, küresel ısınma, yeşil alanların tükenmesi gibi kentsel çevreyi etkileyen gelişmeler bir yandan dünyanın ekolojik dengelerinin giderek daha çok bozulmasına diğer yandan da bunlara paralel olarak kentsel yaşam kalitesinin bozulmasına neden olmaktadır. Son yıllarda Türkiye’de, özellikle büyük kentlerde, nüfusun artışına paralel olarak artan yapılaşma diğer sert ve geçirimsiz yüzeylerle birlikte geniş çatı yüzeylerinin kentsel yerleşimler içerisinde oldukça büyük alanlar kaplamasına sebep  olmuştur. Bu gelişmeler, aynı zamanda kentlerde doğal ortamlarla birlikte diğer açık-yeşil alanların her geçen gün biraz daha azalmasına yol açmaktadır. Bu nedenle gerek ekolojik kaygılarla gerekse kentsel rekreasyonel gereksinimler nedeniyle yeşil çatılar giderek daha çok önem kazanmıştır. Bu araştırmada Türkiye’de son yıllarda sayısı giderek artan alışveriş merkezlerinin oldukça geniş çatı yüzeylerine sahip olduğu gerçeği göz önünde bulundurularak Ankara Ankamall Alışveriş merkezi örneğinde bu çatıların yeşil çatı olarak değerlendirildiğinde ne tür olumlu etkileri ortaya çıkaracağı irdelenmiştir.


##submission.citations##Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.