FARKLI ÖZELLİKLERDEKİ POLİETİLEN MALZEMELERİN PAKET SİLAJLARDA KULLANIMI VE YEM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Fulya Toruk

Özet


Çalışmada, Petkim Petrokimya A.Ş. tarafından üretimi yapılmakta olan üç farklı özellikte; PA/PE baskısız, BOPA/PE baskısız ve OPP/PE/EVOH/PE baskısız plastik torbalar kullanılmıştır. LD-PE torbaların oksijen (O2) geçirgenlikleri sırasıyla 41, 28 ve 1.13 cc/mm2 gün ve karbondioksit (CO2) geçirgenlikleri sırasıyla 160, 150 ve 12 cc/mm2 gün' dür. İki farklı dönemde (%30 ve 45 kuru madde) hasat edilen mısır hasılları üç farklı seviyede 0,07mPa (10 s), 0,1mPa (15 s) ve -0,1mPa (25 s) vakumlanmıştır. Farklı özelliklerde seçilen LD-PE malzemelerin silaj paketlemede kullanımlarının uygunluğunun test edilmesi ve paketler içerisindeki silaj yemlerin kalite sınıflarının belirlenmesi çalışmanın ana amacını oluşturmaktadır.

Vakumlanan torbalar laboratuarda uygun depolama koşulları altında muhafaza edilerek depolama süresince kontrol altına alınmıştır. Fiziksel değerlendirmede silajların renk, koku ve strüktürünü esas alan Fleig puanlama yöntemi uygulanmıştır. Araştırmada kullanılan her üç tip OPP/PE/EVOH/PE baskısız, BOPA/PE baskısız ve PA/PE baskısız LD-PE plastik malzemelerin silaj paketleme amacıyla kullanılabilir özellikte oldukları saptanmıştır. Çalışma sonucunda, -0,1mPa uygulanan vakum seviyesinin paket silajlarında pH değerini en düşük düzeyde tuttuğu görülmüştür (P<0.01)


##submission.citations##Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.