Türkiye’de Kullanılabilir Hayvansal Gübre ve Tahıl Sap Atıklarının Biyogaz ve Enerji Potansiyelinin Belirlenerek Sayısal Haritalarının Oluşturulması

Ali Aybek, Serdar Üçok, Mehmet Ali İspir, Mehmet Emin Bilgili

Özet


Türkiye’nin gelecek yıllar için oluşturulmuş enerji üretim ve tüketim senaryolarına göre, önümüzdeki on yıla kadar hem üretim hem de tüketim miktarlarında hızlı bir artış beklenmektedir. Kullandığı enerjinin 3/4’lük bölümünü ithal eden Türkiye’nin, temel enerji kaynaklarını ise linyit, hidroelektrik ve biyokütle enerjileri oluşturmaktadır. Biyokütle, ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, çevre dostu, yenilenebilir ve yerel bir enerji kaynağıdır. Biyokütle kaynaklardan biyogaz üretimi, doğrudan yakma dışında en basit ve en etkili değerlendirme yöntemidir. Bu çalışmada, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2014 yılı verilerine göre, Türkiye’nin tarım bölgeleri bazında toplam kullanılabilir hayvansal gübre ve tahıl sap atıkları, bu atıklardan elde edilebilecek biyogaz ve enerji potansiyel değerleri belirlenerek haritalandırılmıştır. Türkiye’nin biyogaz amaçlı, hayvansal gübrelerden elde edilebilir uçucu kuru madde miktarı 33.210,844 milyar ton/yıl, tahıl sap atıklarından elde edilebilir uçucu kuru madde miktarı ise 7,169 milyar ton/yıl’dır. Bu atıklardan (hayvansal gübreler+tahıl sapları) elde edilebilecek toplam biyogaz enerji potansiyeli yaklaşık 331,860 PJ/yıl’dır. Bu enerjinin (PJ/yıl) tarım bölgelerine göre dağılımı, beş sınıfta değerlendirilmiştir. <20 sınıfında Doğu Karadeniz, 20-30 sınıfında Batı Karadeniz, Orta Anadolu, Orta D. Anadolu ve Batı Anadolu, 30-40 sınıfında Kuzey D. Anadolu, Akneniz ve Güney D. Anadolu, 40-55 sınıfında Ege ve >55 sınıfında Marmara Bölgesi yer almıştır. Biyogaz ve enerji potansiyelinin belirlenmesine ilişkin oluşturulan sayısal haritalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının planlamalarında kullanılabilir

##submission.citations##Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.