EDİRNE MERKEZ İLÇE AÇIK VE YEŞİL ALAN VARLIĞININ KENTSEL SİT ALANI SINIRLARI İÇERİSİNDE İRDELENMESİ

Beste Karakaya

Özet


Kentleşme sürecinde nüfus artışı ile birlikte konut ihtiyacı doğmakta ve kentler plansız şekilde gelişmektedir. Bu gelişim sırasında kentte yaşayanların en önemli ihtiyaçlarından olan açık ve yeşil alanların önemi her geçen gün artmaktadır. Kentsel peyzaj planlamasının en önemli amacı kentlerdeki açık yeşil alan sistemlerinin oluşturulmasıdır. Açık ve yeşil alanların varlığı da; yaşanabilir çevreler oluşturmak, ekolojik dengeyi sağlamak, kentlinin rekreatif ihtiyaçlarını karşılamak gibi birçok işlevlerinden dolayı kentler için çok önemlidir. Bu bağlamda kentliyi doğa ile buluşturan bu alanların yeterliliklerinin, dağılımlarının ve niteliklerinin incelenmesi gün geçtikçe önemi artan bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çalışma alanı olarak seçilen Edirne kenti çok eski bir yerleşim olup, köklü bir tarihi geçmişe sahiptir. Kuruluşu 2. Yüzyıla dayanan Edirne öncelikle Romalıların, ardından yaklaşık 100 yıl başkentlik yaptığı Osmanlının ve Cumhuriyet döneminin izlerini taşıyan bir kent dokusuna sahiptir. Kent dokusu öncelikle ızgara plan olarak gelişip, 14. yüzyıldan itibaren organik kent dokusuna dönüşüp şekillenerek tarihi kent merkezi oluşmuştur. Günümüzde ise özellikle 20. yüzyıldan itibaren kentin fiziksel sınırlarını aşarak farklı dokulara sahip yeni yerleşim bölgelerinin oluştuğu görülmektedir. Bu araştırmanın amacı; tarihi kent merkezinde bulunan; kentsel sit alanı içerisinde kalan ve kentsel sit alanı sınırlarında bulunan 10 mahallenin açık ve yeşil alan varlığının saptanmasıdır. Araştırmada; gözlem, analiz ve değerlendirme yöntemi uygulanmış, elde edilen veriler sonucunda bu alanlara yönelik öneriler getirilmiştir.   


##submission.citations##Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.