KENTSEL YEŞİL ALANLARDA VANDALİZM VE OLASI TASARIM ÇÖZÜMLERİ: ANTALYA KENTİ ÖRNEĞİ

Rifat Olgun, Tahsin Yılmaz

Özet


Ülkemizde yaşanan hızlı kentleşme olgusu, değişen yaşam şartları, değişen toplum yapısı ve teknolojik gelişmeler, kentlerin gelişimleri ve görünümleri üzerinde etkili olmaktadır. Teknolojik, ekonomik ve kültürel şartlara bağlı olarak değişen toplumsal yaşam, kent bileşenlerini ve kent mobilyalarını da aynı derecede etkilemektedir.

Bu kapsamda kentsel donatı elemanlarında meydana gelen vandalizm eylemleri Antalya kenti örneğinde araştırılmıştır. Kentsel donatı elemanları (banklar, aydınlatma elemanları, piknik masaları ve çöp kutuları) 12 ay boyunca aylık olarak gözlemlenmiş ve 2028 kez fotoğraflanarak bilgi formlarına kaydedilmiştir.

Elde edilen sonuçlara göre, vandalizm eylemlerinin meydana gelmesinde, donatı elemanlarının malzemesinin, donatı elemanının türünün ve daha önceden vandalizme uğramış olma faktörlerinin istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.


##submission.citations##Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.