ÇANAKKALE KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN KETEN GENOTİPLERİNİN TOHUM VERİMİ VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Hakan Turhan, Onur Arslan, Fatih Kahrıman, Özge Topçu Bayram

Özet


Son yıllarda meydana gelen iklimsel değişimler yeni bitki türlerinin tarımsal üretimde yaygınlaştırılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu konuda ülkemizde sınırlı alanlarda yetiştiriciliği yapılan keten önemli bir alternatif ürün olma niteliğindedir. Bu çalışmada sekiz keten genotipinin, tohum verimi,  kalite özellikleri ve yaklaşık enerji değerleri bakımından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Denemeler 2007 ve 2008 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Dardanos Araştırma ve Uygulama Birimi’nde tesadüf blokları deneme desenine göre yürütülmüştür. Araştırmada kullanılan genotiplerin tek bitki verimi (gr), protein (%), yağ (%), karbonhidrat (%), kül (%) ve kuru madde (%) oranının yanı sıra yaklaşık enerji değerleri (kcal) belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre, tek bitki verimi bakımından Flanders (1,20 gr/bitki), yağ oranı bakımından Midin (% 38,6) ve yaklaşık enerji değeri bakımından Norman (454,9 kcal) ve karbonhidrat ve kül içeriği bakımından ise McGregor (% 9,62 ve % 4,23) genotiplerinin diğer genotiplere göre avantajlı olduğu görülmüştür. İncelenen özelliklerden bazıları arasında istatistikî açıdan önemli ilişkiler de tespit edilmiştir.

##submission.citations##Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.