SİVAS KENTSEL GELİŞİM ALANININ KENTİN PEYZAJ ÖZELLİKLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Demet Demiroğlu, Yalçın MEMLÜK

Özet


Kentlerde peyzaj planlamanın en temel hedefi; kaynakların sürekliliğinin sağlanması için alan kullanım planlamalarının yapılmasında ve kentsel gelişim potansiyelinin belirlenmesinde alanın doğal ve kültürel peyzaj özellikleriyle dengenin kurulmasıdır. Bu kapsamda gerçekleştirilen bu araştırmada Sivas kentinin doğal ve kültürel peyzaj özelliklerini dikkate alan peyzaj planlama ilkelerine göre; en uygun alan kullanım modelinin oluşturulması, bu modeli kent planları ile birlikte değerlendirerek yanlış alan kullanımlarının tespit edilmesi ve kentin doğal potansiyelinin korunması amacıyla önlem ve önerilerin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Bu çalışmada; alanın doğal ve kültürel peyzaj özellikleri ayrıntılı olarak ele alınmış; bu veriler ışığında korunacak alanlar, tarım, ağaçlandırılacak alanlar, yerleşim ve sanayi alanlarından oluşan 5 farklı alan kullanımı için uygunluk haritaları oluşturulmuştur. Dereceli uygunluk haritalarının ağırlıklı olarak çakıştırılması sonucu araştırma alanının en uygun alan kullanım haritası üretilmiştir. Yapılan değerlendirme sonuçlarına göre; alanın %44,25’i tarım alanı; %45,14’ü ağaçlandırılacak alanlar; %4,03’ü yerleşim; %3,37’si ise sanayi alanı için uygun olarak belirlenmiştir. Tarıma I. derecede uygun olan alanlar ile; alanın %2,46’sını oluşturan su kaynakları koruma alanları “korunacak alanlar” olarak önerilmiştir. Çalışmanın sonucunda; oluşturulan en uygun alan kullanım haritası ile kent planları karşılaştırılmış ve araştırma alanının belirli bölümlerinin sahip olunan peyzaj özelliklerine uygun olarak planlanmadığı belirlenmiştir. 

 


##submission.citations##Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.