ANADOLU MANDALARININ ÇEŞİTLİ VÜCUT ÖLÇÜLERİNE GÖRE MORFOMETRİK KARAKTERİZASYONU

Eser Kemal GÜRCAN

Özet


Bu çalışmada Türkiye’de yetiştirilen Anadolu mandalarının vücut ölçülerine göre morfometrik karakterizasyonunun yapılması amaçlanmıştır. Çalışma Afyon, Çorum, Tokat, Balıkesir, Samsun, Sakarya illerinde bulunan 793 baş manda üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada cinsiyet, yaş ve iller dikkate alınarak hayvanların 11 farklı vücut ölçüsü alınmıştır. Alınan vücut ölçülerine göre hayvanların morfometrik tanımlamasının yapılmasına çalışılmıştır. Buna göre dört yaş ve üzeri dişi mandaların cidago yüksekliği, sağrı yüksekliği, vücut uzunluğu ve göğüs çevresi ölçüleri sırasıyla 137.3±0.6, 132.9±0.6, 135.4±0.8 ve 201.3±1.4 cm olmuştur. Benzer şekilde üç yaşlı erkek mandaların cidago yüksekliği, sağrı yüksekliği, vücut uzunluğu ve göğüs çevresi ölçüleri ise sırasıyla 131.6±0.6, 129.9±1.5, 111.2±2.9 ve 174.7±4.9 cm olarak ölçülmüştür. Çalışmada cinsiyet ve yaş faktörünün tüm vücut ölçüleri üzerine etkisi önemli bulunmuşken (P<0.01). Aynı zamanda iller arasında da çeşitli vücut ölçüleri ortalamaları bakımından anlamlı faklılıklar görülmüştür (P<0.05).


##submission.citations##Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.