BEZELYE+BUĞDAY KARIŞIMINDA HASAT SONRASI İKİNCİ ÜRÜN AYÇİÇEK TARIMINDA, DOĞRUDAN EKİM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

YILMAZ BAYHAN

Özet


Bu araştırmanın amacı, bezelye+buğday karışımı hasat sonrası ikinci ürün ayçiçeği tarımında uygulanacak toprak işleme yöntemlerinin belirlenmesidir. Araştırmada, toprak işleme yöntemi olarak ağır goble diskaro (GOB), rotatiller, Goble diskaro+kombine tırmık (GOB+KOM) ve doğrudan ekim (NT) yöntemleri kullanılmıştır. Uygulanan toprak işleme yöntemleriyle bitkilerin vejatatif-generatif özellikleri, gücü ve yakıt tüketimleri araştırılmıştır. Araştırma sonucuna göre ortalama çimlenme süresi olarak en kısa zaman 6.55 günle doğrudan ekimde gözlenirken, en uzun çimlenme süresinin 7,87 günle GOB yönteminde tespit edilmiştir. Çimlenme olarak %88,63 ile en az GOB yönteminde gerçekleşirken, en fazla ise % 96,29 ile doğrudan ekimde görülmüştür. Verimsel açısından en yüksek 2.650,7 kg/ha ile ROT yönteminde elde edilirken en az verim ise 2.390,9 kg/ha ile GOB yönteminde saptanmıştır. Azaltılmış toprak işleme yöntemleri ve doğrudan ekimde bitkinin sap boyu, sap çapı ve tabla çapı üzerinde istatistiki olarak önemli bir etkisi bulunmamıştır. Doğrudan ekim işletmecilik verilerinin diğer toprak işleme yöntemlerine göre daha iyi olduğu görülmüştür. Doğrudan ekim yönteminde verim ROT yöntemine göre az olmasına rağmen, doğrudan ekim ve rotatiller yöntemi, bezelye+buğday karışımı hasadı sonrası ikinci ürün ayçiçeği tarımında tercih edilebileceği tespit edilmiştir.


##submission.citations##Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.