'Limonium sinuatum’ Yetiştiriciliğinde Farklı Ortamlara İlave Edilen Atık Su Arıtma Çamurunun Süs Bitkisi Yetiştirme Materyali Karışımı Olarak Kullanımı

Hülya Akat, Gülbin Çetinkale Demirkan, Özlem Akat, ibrahim yokaş

Özet


Artan miktarlarda ortaya çıkan arıtma çamurları ve bunların kısıtlı depolama sahaları, arıtma çamurlarının yeniden kullanımı ile doğaya kazandırılarak çevreye zarar vermeyecek şekilde geri dönüşümlerinin sağlanması gerekliliğini gündeme getirmiştir. Bu çamurların çevre açısından doğuracağı sorunları önlemek adına; post modern bir yeniden kullanım yöntemi esas alınarak tarım alanlarında kullanılması hem ekolojik dengeye katkısı hem de ekonomik yararı açısından dikkat çekmektedir. Eşit oranda arıtma çamuru ilavesiyle (1:1) farklı ortamlarda [çam kabuğu (O1), cüruf (O2), torf (O3), çakıl (O4) ve toprak (O5)] kesme çiçek üretiminin gerçekleştirildiği bu çalışmada arıtma çamurunun, bitkisel materyal olarak kullanılan Limonium sinuatum ‘Compindi White’ çeşidinde bitki gelişimi ve verimi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Yetiştirme ortamlarına ilave edilen arıtma çamuru; bitki başına çiçek sayısı ve kök uzunlukları üzerinde % 95, çiçek sapı uzunluğu, yaprak sayısı ve bitki üst aksam yaş ağırlığı parametreleri üzerinde ise % 99 güvenle önemli bir farklılık yaratmıştır. 


##submission.citations##Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.