BAZI ÇOK YILLIK YEMBİTKİSİ TÜRLERİNİN M2’DE ÇIKIŞ YAPAN BİTKİ SAYISI ÜZERİNE HALOMORFİK TOPRAK KOŞULLARININ ETKİSİ

Süleyman TEMEL, Bilal KESKİN, Uğur ŞİMŞEK, İbrahim Hakkı YILMAZ

Özet


 

 

Tuzlulaşma, bitkilerin verimini azaltan, çimlenme ve fide gelişimi üzerine zararlı etkileri olan önemli çevresel stres faktörlerindendir. Yem bitkisi türlerinin çimlenme özellikleri üzerine tuzluluğun etkisini belirleyen pek çok laboratuvar çalışması vardır. Ancak tarla koşullarında yürütülmüş çalışma sayısı çok azdır. Bu çalışma tuzlu, alkali,  tuzlu-alkali ve tuzluluk problemi olmayan toprak koşullarının, Onobrychis sativa L., Medicago sativa L., Lotus corniculatus L., Cynedon dactylon L., Chloris gayana L., Festuca arundinacea L. ve Agropyron elongatum L. türlerinin m2’de çıkış yapan bitki sayısı üzerine etkisini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırma tesadüf blokları deneme deseninde 3 tekerrürlü olarak 2011 yılında kurulmuştur. Tüm bitkiler 30 cm sıra aralığında ekilmiş ve m2’deki bitki sayıları belirlenmiştir. Çalışma sonunda çıkış yapan bitki sayısı üzerine lokasyon, bitki ve bitki x lokasyon interaksiyonunun etkisi önemli (p<0.01) bulunmuştur. En yüksek ve en düşük metrekarede bitki sayısı aşırı tuzlu (383.2) ve aşırı tuzlu-alkali (52.4) topraklarda, bitki türleri arasında ise köpek dişi (383.0) ve Rodos otu (20.1) bitkisinden tespit edilmiştir. Özellikle aşırı alkali ve aşırı tuzlu-alkali toprak koşulları tüm yem bitkisi türlerinin fide sayısında önemli azalmalara neden olmuştur. Ayrıca baklagil yem bitkisi türleri buğdaygillere göre tuzlulaşmadan daha fazla etkilenmiştir. Sonuç olarak bitki türlerine göre değişmekle beraber toprak tuzluluğu ve alkaliliği m2’deki fide sayısını önemli derecede etkilediği belirlenmiştir.

 

 


##submission.citations##Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.