DOĞA SEVGİSİ DEĞERİ (DOĞAYI KORUMA VE DOĞADAN YARARLANMA) VE PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİ

ESRA ÖZHANCI

Özet


İnsanı değerler; dili, dini, ırkı, yaşamsal alanı ve sosyo-kültürel yapısı ne olursa olsun, toplumları ayakta tutan ve sürekliliğin sağlanmasında önemli rolü olan bir evrensel kavramdır. Şüphesiz, insanın kendisiyle, insanla, çevresiyle, doğayla kurduğu ve hayatın sonuna kadar sürecek olan irtibatın ve etkileşimin çerçevesinin doğru çizilmesi, gelecek nesillerin sağlıklı temeller üzerinde yaşamasını mümkün kılacaktır.  

Doğayı koruma ve doğadan yararlanma,  insani değerler içinde yer almaktadır. Bu değerin çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitiminin her aşamasında, onlara doğru anlatılması, bu anlamda sağduyu kazandırılması toplumsal bir gerekliliktir. Zira toplumun en küçük ve en temel parçası bireydir. Sağlıklı düşünen birey toplumu aydınlatan ilk mekanizmadır.

İnsanoğlunun doğa üzerindeki baskısı insanlık tarihinin başlangıcından bugüne kadar artarak devam etmiştir. Doğadan faydalanan, zaman zaman sonuna kadar sömüren insan, son yüzyılda sanayi ve teknolojideki gelişmelerle doğaya bariz biçimde zarar vermeye başlamıştır. Bu denge bozulmasının nedeni; doğaya yaklaşım şeklinin hatalı olması, doğa sevgisi kavramının yeni nesillere doğru biçimde empoze edilememesi ve dolayısıyla koruma-kullanma dengesinin sağlanamaması nedeniyledir. Oysa insan aynı zamanda, doğanın bir parçası, doğayı şu veya bu biçimde etkileyen ve sonuçlarından etkilenen rol sahibidir.

Bu çalışmada; doğa koruma temelli eğitim alan peyzaj mimarlığı bölümü öğrencileri ile bu yönde bir eğitim almayan üniversite öğrencilerinin, doğa sevgisi değerini algılayış ve değerlendiriş şekilleri arasında ortaya çıkan farklar ortaya konmuş, bu bağlamda peyzaj mimarlığı eğitiminin ve mesleğinin rolü ile ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur. Bu amaçla; öğrenci gruplarına çevre koruma tutumlarını ortaya koymak amacıyla bir dizi sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler istatistik paket programı ile analiz edilmiştir.


##submission.citations##Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.