Ankara Kent İçi Yaya Bölgelerinde Yaya-Tasarım Etkileşimi

Rukiye Duygu Çay

Özet


Dünyanın birçok kentinde örnekleri bulunan ve mevcut kent içi yolların yayalaştırılması sonucu ortaya çıkan yaya bölgeleri kentlerin önemli kamusal alanlarıdır. Yayalaştırmanın temel amacı yoğun nüfus ve araç artışı nedeniyle büyük sorunlar yaşanan kent içi yolları tamamen veya kısmen trafiğe kapatarak yayalar için rahat ve güvenli bir çevre haline getirmektir. Dönüştürülen yaya bölgelerinde yeni amaca uygun yaya odaklı bir tasarım kaçınılmazdır. Ülkemizde yaya bölgelerinin tarihsel gelişimine bakıldığında Ankara’nın bu çalışmalara öncülük ettiği görülmektedir. Ankara’nın önemli yaya bölgelerinde yürütülen bu araştırmanın amacı yayalaştırma çalışmalarını ve yaya bölgesi tasarımını şekillendiren yaya-tasarım etkileşimini ortaya koymaktır. Bu doğrultuda kentin popüler yaya bölgelerinde kullanıcı anketleri ve gözlemler yapılmış, görsel veriler toplanmıştır. Yaya bölgeleri arasında farklılıklar gözlenmekle birlikte genel olarak bu alanlardaki sınırlı araç trafiği, güvenlik, bitkilendirme, aydınlatma ve gölgeleme öne çıkan tasarım unsurlarıdır. Elde edilen sonuçlar mevcut yaya bölgelerinin tasarım özelliklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesinde, yayalaştırılması düşünülenlerde ise doğru tasarım kararlarının alınmasında yol gösterici olacaktır. Çünkü iyi tasarlanmış kent içi yaya bölgeleri yaşam kalitesinin yüksek olduğu kamusal alanlardır.

 


##submission.citations##Tam Metin: PDF PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.