Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Entegrasyonu İle Çorlu Deresi Havza Alanı Sayısal Yükseklik Modelinin (SYM) Oluşturulması

Damla G. CANDAN, Selçuk ALBUT, Cüneyt M. BAĞDATLI

Özet


Bu çalışmada, Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) üzerinden havza sınırlarının belirlenmesi yanında, su akış yönlerinin ve akış toplanma gridlerinin hesaplanması ile drenaj ağlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 1/25.000 ölçekli sayısal topografik haritalar üzerinden Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ortamında Çorlu Deresi havza alanına ilişkin SYM oluşturulmuştur. Araştırma kapsamında, CBS yazılımının Spatial modülünden yararlanılmıştır.

 

Çalışma sonucunda SYM üzerinden bir havzanın gösteriminde, önemli rolü olan su akış yönleri ve bu yönlere göre drenaj ağlarının gösterilmesi konusu irdelenmiş ve örnek havza alanı olan Çorlu Deresi üzerinden gösterilmiştir. Bir alana ilişkin sayısal topografik haritalar kullanılarak CBS ortamında yapılan hidrolojik analizler sonucunda, sayısal yükseklik modelleri oluşturulduğunda, bir havza alanına yönelik gerçek bir tanımlama yapılarak havza karakteristik özelliklerine ilişkin birçok veriye hızlı ve hassas olarak ulaşılabileceği uygulamalı olarak ortaya konulmuştur. Çorlu Deresi Havza alanının oluşturulan SYM üzerinden akım ve drenaj ağı, eğim ve bakı haritaları ile, havza alanı ve arazi modeli oluşturulmuştur.


##submission.citations##Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.