Anadolu Mandalarında Bazı Çiğ Süt Parametreleri ile Somatik Hücre Sayısı Arasındaki İlişkiler

aziz sahin

Özet


Bu çalışmada, somatik hücre sayısı ile süt kompozisyonu arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Çiğ süt örnekleri 2012 yılının Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında toplanmıştır. Araştırmada 149 baş Anadolu Mandası, somatik hücre sayısına göre iki gruba ayrılmıştır. Birinci grupta kuru madde, yağsız kuru madde, yağ, protein, laktoz, kazein, yoğunluk, üre, serbest yağ asidi, donma noktası, pH, süt üre nitrojeni, asitlik ve sitrik asit düzeyleri sırası ile %16,207±0,184, %10,739±0,059, %5,356±0,193, %4,515±0,057, %5,360±0,033, %3,425±0,065, 1.030,2±0,634gr/cm3, %0,044±0,002, 5,932±0,99mmol/10l, 0,56±0,0130C, %6,57±0,010, 19,02±1,15mg/dl, 7,541±0,239oSH ve %0,133±0,004 olarak tespit edilmiştir. İkinci grupta ise, aynı özellikler ile ilgili ortalamalar sırası ile %17,230±0,127, %10,927±0,043, %6,163±0,125, %4,955±0,052, %5,108±0,024, %3,669±0,042, 1.029,5±0,355 gr/cm3, %0,047±0,001, %4,484±0,389mmol/10l, 0,55±0,0070C, %6,54±0,011, 21,26±0,542 mg/dl, 8,47±0,184oSH ve 0,124±0,002 olarak hesaplanmıştır.

Birinci grupta somatik hücre sayısı ve kuru madde  (r =0.259, P=0.002), yağ (r =0.220, P=0.008), protein (r =0.285, P=0.001), laktoz (r =-0.238, P=0.004), sitrik asit (r =-0.179, P=0.031) ve pH (r =-0.236, P=0.004) arasındaki ilişkilerin önemli olduğu saptanmıştır.

İkinci grupta somatik hücre sayısı ve protein (r =0.225, P=0.007), laktoz (r =-0.423, P=0.000), asitlik (r =0.239, P=0.013), serbest yağ asidi (r =-0.225, P=0.044) and pH (r =-0.189, P=0.022) arasındaki korelasyonlar  önemli bulunmuştur. 


##submission.citations##Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.