Çeltik kavuzunun fide yetiştirme ortamı olarak kullanım olanaklarının araştırılması

Hatice Akbaşak

Özet


      Bu çalışmada öğütülmemiş ve öğütülmüş çeltik kavuzu ile bu ortamların torfla  kombinasyonlarının hıyar fidesi üretiminde kullanılma olanakları araştırılmıştır.

       Denemede fide yetiştirme ortamı olarak %100 öğütülmemiş normal çeltik kavuzu (NÇK) , %100 öğütülmüş çeltik kavuzu (ÖÇK), %50 NÇK  + %50 torf,  %25  NÇK + %75 torf, %25 ÖÇK + %75 torf, %50 ÖÇK + %50 torf ve kontrol olarak da %25 süper iri perlit + %75 torf kullanılmıştır. En iyi sonuçlar gövde çapı, gerçek yaprak sayısı, kotiledon yapraklarından sonra fide uzunluğu, yaprak uzunluğu, yaprak genişliği, kök uzunluğu ve köklü fide uzunluğunda %75 torf+ %25 süper iri perlit (kontrol) karışımından; fide genişliği, kotiledon yapraklarından sonra fide ağırlığı, kök ağırlığı ve köklü fide ağırlığında ise %25 NÇK + %75 torf ortamından alınmıştır.  %100 NÇK’dan oluşan ortam ise fide çıkış oranı dışında, tüm fide özelliklerinde en düşük değerleri vermiştir.

Anahtar kelimeler: Öğütülmüş çeltik kavuzu, fide, ortam, hıyar, torf,  perlit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Investigation of The Possibility of  Using                                                                                    Rice Hulls as a Growing Media for Seedlings

       In this study, the possibility of using unground and ground rice hulls and their combinations with peat  as  media for  cucumber propagation was investigated.

         In the experiment, propagation media were as fallows; 100% unground  normal rice hull (NRH), 100% ground rice hull (GRH), 50% NRH + 50% peat, 25% NRH + 75% peat, 25% GRH + 75% peat, 50% GRH + 50% peat and as a control 25% coarse perlite + 75% peat.  The best results  in stem diameter, number of true leaves, length of seedling above the cotyledon leaves, length of leaves, width of leaves, length of root and length of seedling with root were obtained from 75% peat + 25% coarse perlite (control) media, while the seedlings grown in 25% NRH + 75% peat media gave the hightest value in width of seedling, weight of seedling above cotyledon leaves, weight of root and weight of seedling with root. The seedlings grown in 100% NRH gave the lowest values in all seedling properties except the emergence percentage.

 Keywords: Ground rice hulls, seedling, media, cucumber, peat, perlite

 


##submission.citations##Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.