. Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi

Mehmet Fırat BARAN

Özet


Araştırma Kırklareli ilinde; Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Merkez İstasyonunda 2009 ekim sezonunda yürütülmüştür. Araştırmada, II. ürün silajlık mısırda uygulanan farklı toprak işleme sistemlerinin bitki gelişimine, verime ve işletme ekonomisine etkileri açısından karşılaştırılmıştır. Çalışmada makinelerin yakıt tüketimi ve iş başarısı, bitki ile ilgili ortalama çıkış süresi, tarla filiz çıkış derecesi, sap kalınlığı, bitki boyu ve verim, toprak ile ilgili nem değerleri belirlenmiş ve yöntemler ekonomik analize tabi tutulmuştur. Yapılan değerlendirmeler sonucunda en yüksek silajlık verimi geleneksel yöntem olan T4 yönteminde elde edilirken en düşük verimi ise T2 yönteminde elde edilmiştir. Yöntemler arasında yakıt tüketimi; en düşük 22.01 lt /ha ile T2 toprak işleme sistemi, en yüksek 56.30 lt/ha ile T4 toprak işleme sisteminde tespit edilmiştir. İş başarısının ortalama en yüksek olduğu toprak işleme sistemi 4.91 ha/h ile T3 olurken, diğer toprak işleme sistemleri sırasıyla; 3.56 ha/h T1, 3.64 ha/h T4, 3.70 ha/h T2 olarak hesaplanmıştır. Brüt karlarına göre yapılan maliyet analizlerinde; 4824.02 TL/ha ile T4 toprak işleme sistemi en yüksek brüt karı sağlamış ve onu sırasıyla 4697.88 TL/ha T3, 4436.86 TL/ha T1 ve 4328.47 TL/ha T2 takip etmiştir.


##submission.citations##Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.