ÇANAKKALE İLİ ARAZİ KULLANIM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMİNİN UZAKTAN ALGILAMA YARDIMI İLE BELİRLENMESİ

Levent Genc, Özge Sayı

Özet


Çalışmada 2000, 2006 ve 2010 yıllarında alınan Landsat TM/ETM uydu görüntüleri kullanılarak Çanakkale ilinin “orman”, “mera”, “tarım”, “su”, “yerleşim çıplak alan” sınıflarını içeren Arazi Kullanım ve Bitki Örtüsü (AKBÖ) haritaları yapılmıştır. AKBÖ sınıflarının alanları hesaplanarak 2000-2006, 2006-2010 ve 2000-2010 yılları arasında meydana gelen değişimler karşılaştırılmıştır. Doğruluk analizleri ve kappa istatistikleri her ilçe için hesaplanmıştır.

Ayvacık İlçesi’nde 2006 ve 2010 yıllarında en büyük alanın sırasıyla %40.13 ve %42.70’le tarım alanlarının kapladığı görülürken, en az alanın su sınıfında olduğu görülmüştür. Bayramiç İlçesi’nde  2000, 2006 ve 2010 yıllarında en yüksek alanın orman sınıfına ait olduğu, su ve yerleşim çıplak alanların %1’in altında bir alana sahip olduğu belirlenmiştir. Merkez İlçe, Biga, Çan, Eceabat, Lapseki ve Yenice  İlçeleri’nde  orman alanları en büyük alanı kaplarken, su sınıfı en az alanı kaplamaktadır. Eceabat İlçesi’nde her üç yılda en az oran yerleşim çıplak alanlarda görülmüştür. Ezine ve Gelibolu İlçeleri’nde en büyük arazi grubu tarım alanlarıyken, en az alanın su sınıfında olduğu gözlenmiştir. En yüksek ortalama sınıflama doğruluğu 2000 yılı Merkez İlçe AKBÖ haritasında iken (% 90.20), en düşük ortalama sınıflama doğruluğu Bayramiç İlçe’si 2000 yılı haritasındadır (% 80.39).##submission.citations##Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.