DEPOLAMA SÜRESİ VE SICAKLIĞININ YUMURTA KALİTE PARAMETRELERİ VE ELEKTRİK İLETKENLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Aylin AĞMA OKUR, H. Ersin ŞAMLI

Özet


Yürütülen bu çalışmanın amacı, depolama süresi ve sıcaklığının yumurtaların kalite parametreleri ve elektrik iletkenlikleri üzerine olan etkilerini ortaya koymaktır. Bovans-White yumurtacı tavuklardan, yumurtlamanın ardından rastgele toplanan yumurtalar farklı depolama sıcaklıklarında (5 ve 26°C) ve sürelerinde (2, 7 ve 14 gün) depolanmıştır. Çalışma sonucunda, depolama süresi ve sıcaklıklarından en çok etkilenen yumurta kalite parametrelerinin Haugh birimi, albümin yüksekliği, albümin pH’sı ve hava kesesi yüksekliği olduğu saptanmıştır. Bunlara ek olarak, elektrik iletkenliğinin de depolama sıcaklıklarından etkilenen önemli parametrelerden biri olduğu görülmüştür. İki günlük depolama sonucunda hava kesesi yüksekliği 4mm’ye çıkmış, albümin pH’sı da sıcaklığa bağlı olmaksızın hızla yükselmiştir. Depolama sıcaklığının ise elektrik iletkenliği üzerine etkisi önemli bulunmuştur (p < 0.01). Depolama süresi ve sıcaklıklarının interaksiyonundan; yumurta ağırlık kaybı, Haugh birimi, hava kesesi yüksekliği, albümin yüksekliği ve pH’sı önemli derecede etkilenmiştir. Bu çalışma sonucunda, depolama süresi ve sıcaklıklarından en çok etkilenen parametrelerin Haugh birimi, albümin pH’sı, hava kesesi yüksekliği ve elektrik iletkenliği olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yumurta kalitesi, depolama süresi, sıcaklık, iletkenlik


##submission.citations##Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.