BUĞDAY MERASI VE DOĞAL MERA İLE FARKLI OTLATMA YOĞUNLUKLARININ SAĞMAL KEÇİLERİN BAZI DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Cemil Tölü, Türker Savaş, İsmail Yaman Yurtman, Basri Hakan Hakyemez, Ahmet Gökkuş

Özet


Meraların sürdürülebilirliliğinin sağlanması ve süt keçiciliğinde ilkbahar dönemindeki artan besin madde gereksiniminin karşılanması adına, mera kullanımı ve yönetimi önem arz etmektedir. Bu çalışmada farklı otlatma yoğunluklarındaki mera tiplerinde keçilerin bazı davranış ve performans özellikleri belirlenmiştir. Bu amaçla toplam 24 baş Türk Saanen keçisi 3 farklı büyüklükteki doğal mera ve buğday hasılından oluşan 6 mera parselinde 3 ay süreyle takip edilmiştir. Buğdaygil, baklagil ve diğer familyalardan türlerin oranlarının sırasıyla %67, %4 ve %29 olduğu doğal merada ot verimi, nisan başına denk gelen dönemde buğday merasına yakın değerlerde iken, zaman ilerledikçe azalmıştır. Ele alınan tüm davranış özelliklerinin mera tipi, parsel büyüklüğü, gözlem tarihi ve gözlem periyoduna göre farklılaştığı tespit edilmiştir (P≤0.039). Buğday merası grubundaki keçilerin doğal mera parsellerindeki keçilere göre %31 (Ψ=0.69) daha az otlama davranışı, %50 daha az yürüme, %20 daha az yatma davranışı sergilerken, %73 daha fazla geviş getirme ve %49 daha fazla ayakta durma davranışı göstermişlerdir (P≤0.0001). Parsel büyüklüklerine göre davranış özellikleri önemli ölçüde değişiklik gösterirken, değişimin doğrusal bir eğilim göstermediği belirlenmiştir (P=0.0480). Canlı ağırlık ve süt verim seviyeleri deneme boyunca buğday merasındaki keçilerin üstünlüğü ile geçmiştir. Daha kısa süreli otlama ve yürüme ile gerekli besin maddesini sağlayan laktasyon dönemindeki keçiler için buğday merasının, uygun bir mera olduğu; erken filizlenme döneminde olan doğal mera üzerindeki baskıyı azaltma anlamında yararlı olabileceği düşünülmektedir. Doğal mera alanının ise laktasyondaki keçiler için yeterli olmadığı ve detaylı çalışmalarla doğal mera otlatma yönetiminin oluşturulması gerektiği ortaya çıkmıştır.


##submission.citations##Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.