BAZI İLERİ EKMEKLİK BUĞDAY ( TRİTİCUM AESTİVUM L.) HATLARININ BURSA KOŞULLARINDA KALİTE ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI

Özlem Pakize KURT

Özet


Bu çalışma Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezinde 2009-2010 ve 2010-2011 yetiştirme sezonunda Bursa ili koşullarında bazı ileri ekmeklik buğday hatlarının (Triticum aestivum L.) kalite özelliklerinin incelenmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada kalite özellikleri olarak, gluten, gluten indeksi, normal sedimantasyon, uzatmalı sedimantasyon, düşme sayısı, hektolitre ağırlığı, protein oranı özellikleri incelenmiştir. Sonuç özellikleri olarak gluten oranı, hektolitre ağırlığı ve protein oranı değerleri birlikte ele alındığında, (SBx15-4)-1, (SBx15-4)-5 ile (Gx22-1) nolu hatların kalite özellikleri yönünden ortalama sonuçların üzerinde olmaları nedeniyle Bursa yöresi için ümitvar çeşit adayları oldukları sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday,  kalite özellikleri


##submission.citations##Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.