Bartın Kenti Ve Arıt Havzası Örneğinde Peyzaj Değişimi Ve Parçalılık Üzerine Bir Araştırma

ercan gökyer

Özet


Özet

Bu çalışmada, araştırma alanına ait 1954,1984 ve 2001 yılı topoğrafik haritaları üzerindeki arazi örtüsü verileri sayısallaştırılmıştır. Arazi örtüsü verileri ArcGIS ve Fragstats programları kullanılarak analiz edilmiş, peyzaj değişimi ve parçalılık incelenmiştir. Çalışma ile alandaki peyzaj değişimi ve parçalılığın ortaya konulması amaçlanmıştır. Değişimin tespit edilmesi için peyzaj ölçümlerinden sınıf alanı kullanılmıştır. Parçalılığın değerlendirilmesi için peyzaj ölçümlerinden leke sayısı ve ortalama leke boyutu ölçümleri kullanılmıştır. Peyzaj değişimi ve parçalılık peyzaj değerlendirme çalışmalarında kullanılan önemli göstergelerdendir. Peyzaj değişimi ve parçalılık insan faaliyetleri ve doğal süreçlere bağlı olarak zaman içinde ortaya çıkmaktadır. Araştırma alanında yıllara göre değişim incelendiğinde tarım, orman ve yerleşim alanlarındaki değişimlerin fazla olduğu görülmektedir.  Alanda insan etkisinin yoğun olduğu 1954-1984 yılları arasında tarım alanları artmış, orman alanları azalmıştır. 1984-2001 yılları arasında orman alanları artarken, tarım alanları azalmıştır. Araştırma alanında 1954-1984 yılları arasında insan faaliyetlerinin yoğunluğuna bağlı olarak parçalılık artmıştır. 1984-2001 yılları arasında insan faaliyetlerinin azalmasına ile birlikte parçalılık azalmıştır.


##submission.citations##Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.