ANADOLU MERİNOSU KOYUNLARINDA MEME TİPLERİ İLE MEME ÖZELLİKLERİ, SÜT VERİMİ VE BİLEŞENLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Şükrü DOĞAN, İbrahim AYTEKİN, Saim BOZTEPE

Özet


Bu araştırmada, Altınova Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen ilk laktasyondaki Anadolu Merinosu koyunlarını meme tipine göre sınıflandırarak, meme tipi ile meme özellikleri, süt verimi ve bileşenleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Çalışmada, meme özellikleri için 59 baş, süt verimi ve bileşenleri için ise 50 baş koyun kullanılmıştır. Meme özelliklerinden; memenin yerden yüksekliği (MYY), memenin arka yüksekliği (MAY), memenin ön yüksekliği (MÖY), sol meme başı uzunluğu (MBU-SOL), sağ meme başı uzunluğu (MBU-SAĞ), sol meme başı çapı (MBC-SOL), sağ meme başı çapı (MBC-SAĞ), meme başları arası mesafe (MBAM), meme çevresi (MÇ) sırasıyla; 34.30, 18.86, 9.73, 2.73, 2.64, 1.27, 1.32, 16.09, 46.04 cm ve meme başı sayısı (MBS) ise 2.07 adet olarak tespit edilmiştir. İlk laktasyondaki Anadolu Merinosu koyunlarında laktasyon süt verimi, laktasyon süresi ve kontrol süt verimi ortalaması sırasıyla 72.84 L, 137 gün ve 0.530 L ve ayrıca süt bileşenlerinden yağsız kuru madde, yağ, protein, laktoz ve kül oranları sırasıyla; % 11.14±0.110, 7.38±0.383, 5.24±0.030,  4.91±0.027 ve 0.98±0.005 olarak belirlenmiştir.

Sonuç olarak; ilk laktasyondaki Anadolu Merinos koyunlarında meme özelliklerinden memenin yerden yüksekliği, memenin ön yüksekliği, sağ meme başı uzunluğu (P<0.05) ve meme başları arası mesafenin (P<0.001) meme tipinden önemli derecede etkilendiği, laktasyon süt veriminde meme tipleri arası varyasyonun yüksek olduğu ve önemli derecede meme tipinden etkilendiği (P<0.05) ve ayrıca süt bileşenleri üzerine meme tipinin etkisinin önemsiz olduğu tespit edilmiştir (P>0.05).

##submission.citations##Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.