Çankırı Kenti Kamusal Yeşil Alanları Yeterliliğinin Ulaşılabilirlik Yönünden Değerlendirilmesi

Bayram Cemil Bilgili

Özet


Kentsel yeşil alanlar ve bu alanların önemli bir bölümünü oluşturan kamusal yeşil alanlar, kentlerin rekreasyonel faaliyetleri için önemli alanlardır. Kamusal yeşil alan standardı “3194 Sayılı İmar Kanunu” nun “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeli’ inde kişi başı 10 m2 aktif yeşil alan olarak belirlenmiştir. İlgili yönetmelikte kamusal yeşil alanların yeterliliği demografik yapıya bağlı olarak tanımlanmaktadır. Yeşil alanların kişi başına düşen m2 olarak ifade edilmesi bu alanların kullanılabilirliğine ilişkin değerlendirmelerin yapılmasına olanak sağlamamaktadır. Kent halkının rekreasyonel ihtiyaçlarını karşılayan kamusal yeşil alanların değerlendirilmesinde ulaşılabilirlik önemli bir kriterdir. Bu araştırmada Çankırı kenti kamusal yeşil alanlarının yeterliliği hem ilgili kanunda belirtilen standartlar çerçevesinde hem de ulaşılabilirlik açısından değerlendirilmiştir. Kentin kanun kapsamında belirtilen standartları sağlarken, ulaşılabilirlik açısından standartları sağlamadığı görülmüştür. Mevcut kamusal yeşil alanlara kentin % 80’si ideal ulaşılabilirlik sınırları içerisinde ulaşamamaktadır. İmar planında öngörülen kamusal yeşil alanlara kentin % 75’i ideal ulaşılabilirlik sınırları içerisinde ulaşabilecektir.


##submission.citations##Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.