ÇUKUROVA TABAN MERALARINDA BAZI YABANCI OT MÜCADELE YÖNTEMLERİNİN OT VERİMİ VE BOTANİK KOMPOZİSYON ÜZERİNE ETKİSİ

Selahattin Çınar, Rüştü Hatipoğlu, İlker İnal

Özet


Araştırma; Çukurova’nın taban kesimi meralarında ot verimi ve kalitesini düşüren, hayvanların merayı kullanımını sınırlandıran yabancı otlarla etkili mücadele yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla 2006-2009 yılları arasında Adana ili Seyhan ilçesi Dervişler köyü doğal merasında yürütülmüştür.

Araştırma, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Deneme de biçme, gübreleme, 2.4-D, Picloram+2.4-D, Paraquat ve Glyphosate uygulamaları incelenmiştir.

Araştırma sonuçları,  Picloram+2.4-D uygulamasının meranın kuru madde verimini artırdığını, ve sindirilebilir kuru madde verimini artırdığı, buğdaygillerin botanik kompozisyondaki oranını artırırken diğer familya bitkilerinin oranını azalttığı belirlenmiştir.

##submission.citations##Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.