Çöp Kompostunun Xerofluvent Topraklarda Fiziksel Özelliklere Etkisi

Orhan Yüksel

Özet


Şehir katı atıklarından elde edilen çöp kompostunun Xerofluvent topraklarda fiziksel ve özelliklere etkisinin incelendiği bu araştırma, 2 yıllık tarla denemesi olarak kurulmuştur. Denemede kullanılan çöp kompostu İzmir Büyükşehir Belediyesi Uzundere Kompost Fabrikasından temin edilmiştir. Deneme bölünmüş bloklar deneme planına göre, 7 kompost dozu (0, 2, 4, 8, 10, 12 ve 16 t/da), 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Kompost, fabrikadan alındığı haliyle kuru ağırlık üzerinden hesaplanarak parsellere uygulanmıştır. Parsellere kışlık arpa ekilmiş ve mineral gübre ilavesi yapılmadan hasada kadar doğal şartlarda bırakılmıştır. Hasattan sonra toprak örnekleri alınarak analizleri yapılmıştır. 2. yıl parsellere çöp kompostu veya herhangi bir gübre ilavesi yapılmadan sadece kışlık arpa ekilmiş ve hasat sonunda toprak örnekleri alınarak analizleri yapılmıştır. Alınan toprak örneklerinde her iki yılda da agregat stabilitesi, hidrolik iletkenlik, kütle yoğunluğu, porozite, saturasyon %’si, tarla kapasitesi, solma noktası gibi toprakların fiziksel özellikleri analiz edilmiştir.

            Analiz sonuçlarına göre, katı atıklardan elde edilen çöp kompostu toprakların fiziksel özellikleri üzerine olumlu etkide bulunmuşlardır. Bu etki, hidrolik iletkenlik, kütle yoğunluğu, saturasyon %’si ve tarla kapasitesi üzerine istatistiki olarak önemli iken agregat stabilitesi, solma noktası gibi özelliklere etkisi belirgin olmamıştır. Genel olarak parsellere verilen kompost dozu arttıkça kompostun toprak fiziksel özelliklerine etkisi daha belirgin olmuştur.

##submission.citations##Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.