Çankırı Kent İçi Yol Ağaçlarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma

ercan gökyer

Özet


Bu çalışmada Çankırı İli Atatürk Bulvarı’ndaki kent içi yol ağaçları incelenmiştir. Ağaçların mekan tanımlama, estetik uygunluk, fonksiyonel uygunluk ve sağlıklılık durumları değerlendirilmiştir. Atatürk Bulvarında bulunan ağaçların mekân tanımlama özelliğinin belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’nden yararlanılmıştır. Alanda yapılan gözlemler ve incelemeler sonucunda bitkilerin fonksiyonel uygunluk, estetik uygunluk ve sağlıklılık durumları değerlendirilmiştir. Atatürk Bulvarındaki bitki materyali bulvarı kesen kavsak noktalarına göre 4 bölümde değerlendirilmiştir. Atatürk Bulvarında 24 farklı tür bitki kullanılmış olup, bu türlerin rasgele dikimi, tür dikiminde tasarım ilkeleri olan dizi, ritim, tekrara dikkat edilmemesi bitkisel tasarımın estetik yönden başarılı bir görünüm sergilemesini engellemiş, bitki materyali mekana bir kimlik kazandıramamıştır. Atatürk Bulvarı genelindeki tretuvar bitkilendirmesinde bitki materyali dağınık, fonksiyonellikten ve estetikten uzak bir görünüm sergilemektedir. Herdem yeşil, ağaç ve çalıların dağılımında da yine uygun olmayan bir dikim düzeni görülmektedir. Yine bütün bitki türlerinin dikiminde ideal taç genişlikleri dikkate alınmamıştır. Bitkiler arasındaki mesafe ideal taç genişliklerinden daha sık dikilmiştir. Çankırı ili Atatürk Bulvarı bitki materyalinin CBS ile belirlenmesi, bitkisel materyalin yönetiminde yerel yöneticilere önemli bilgiler sağlamaktadır. CBS ile bilgilerin plan ve haritalara koordinatlı olarak aktarılması bitki materyalinin mekana uygunluğu ve fonksiyonel uygunluğunun değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca bitkisel materyalin bakımı ve sürekliliğinin sağlanmasında da kolaylıklar sağlamaktadır.


##submission.citations##Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.