ANKARA EKOLOJİK KOŞULLARINDA FARKLI EKİM ZAMANLARININ KETENCİK (Camelina sativa (L.) Crantz) BİTKİSİNİN YAĞ ORANI VE BİLEŞİMİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

Duran Katar, Yusuf Arslan, İlhan Subaşı

Özet


Bu çalışma, Ankara ekolojik koşullarında 2010-2011 yılı vejetasyon döneminde 8 farklı ekim zamanın ketencik (Camelina sativa (L.) Crantz) bitkisinin yağ verimi, yağ oranı ve bileşenleri üzerine etkisini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Deneme Tesadüf Blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Araştırmada 8 farklı ekim zamanının, yağ verimi (kg/da), yağ oranı (%) ve yağ asidi kompozisyonuna etkisi belirlenmiştir. Çalışmada, ekim zamanlarına bağlı yağ verimi 0,32 – 129,78 kg/da ve yağ oranı ise % 20,57- 39,47 arasında değiştiği görülmüştür. En yüksek yağ verimi 129,78 kg/da ile 1. ekim zamanından alınmıştır. Aynı şekilde en yüksek yağ oranı % 39,47 ile 4. ekim zamanından alınmıştır. Tüm ekim zamanları için ana yağ asitleri linolenik asit (% 24,86-32,26), linoleik (% 18,45-23,36), oleik (% 16,03-17,59) ve palmitik  (% 5,89-7,04) asittir.


##submission.citations##Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.